EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN VASLUI ÎN ANUL 2020

În anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean VASLUI, prin activităţile specifice desfăşurate, a urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivelul Poliţiei Române, respectiv:

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

De asemenea, activităţi deosebit de importante au fost desfăşurate şi pentru realizarea misiunilor specifice din competenţa Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, în colaborare cu celelalte instituții ale statului, în contextul prevenirii răspândirii  infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. S-au luat măsuri de asigurare a cadrului operațional necesar organizării și desfășurării de acțiuni cu efective mărite, în funcție de punctele de interes identificate sau rezultate din analizele tactice.

Resursele umane

La finele anului 2020, urmare a dinamicii de personal, gradul de ocupare a statului de organizare a fost de aproximativ 80%.

De la începutul lunii septembrie 2020, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui funcționează  Biroul Siguranța Școlară, o structură de poliție care să participe activ la consolidarea unui climat optim de siguranță în unitățile de învățământ.

În luna decembrie 2020, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui a fost  înființat și Biroul pentru Protecția Animalelor, ce are ca principale sarcini și îndatoriri monitorizarea respectării și aplicării prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și a altor acte normative, în colaborare cu instituțiile publice locale cu atribuții în domeniu. Recent s-au desfășurat activitățile de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul celor două structuri nou înființate prin trecere în corpul ofițerilor, respectiv încadrare din sursă externă, inclusiv pentru ocuparea a două funcții de medic veterinar.

Resursele logistice

În anul 2020, unitatea noastră a fost înzestrată cu 112 autospeciale noi, 444 de pistoale Beretta, 100 bucăți maieuri antiglonț și 34 veste protecție antiglonț.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui sunt în curs de implementare două proiecte realizate în parteneriat cu Republica Moldova, și anume: THOR Cooperare Regională pentru Prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România-Moldova (pentru reabilitarea sediului Poliției Orașului Murgeni) și PATROL – Dezvoltarea conceptului de patrulare comună în zona de frontieră Republica Moldova – România (achiziționarea de echipamente pe linie rutieră).

Prevenirea

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a iniţiat şi coordonat activități de pregătire antiinfracţională ce au vizat categoriile cu un grad ridicat de risc de victimizare (minori, tineri, femei şi bătrâni). De asemenea, au fost organizate întâlniri periodice ale Comisiei Judeţene de Monitorizare a Activităţii Preventive şi au fost desfăşurate 39 de activităţi, la care au participat peste 1.200 persoane.

În cadrul programelor, proiectelor și campaniilor desfășurate, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au derulat 143 de activități pe linia informării antiinfracționale și antivictimale pentru toate tipurile de infracțiuni abordate iar numărul total al beneficiarilor din activităților de prevenire este de 5.613 persoane.

Activităţile desfăşurate şi rezultate obţinute

În anul 2020, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au dispus măsuri ferme pentru combaterea infracționalității, fapt pentru care a fost înregistrată o diminuare cu 25% a criminalităţii sesizate, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

Dintre acestea, 76% sunt de natură judiciară, 4% sunt de natură economico-financiară, iar 19% sunt de altă natură. Din numărul infracţiunilor de natură judiciară, 32% sunt infracţiuni de lovire sau alte violenţe, iar 13% sunt infracţiuni de ameninţare.

 Se înregistrează  scăderi  faţă de anul precedent la aproape toate categoriile de infracţiuni. Dintre acestea, exemplificăm: infracțiuni contra vieții (-7%), vătămare corporală (-10%), lovire sau alte violenţe (-36%), viol (-32%),  furt (-23%),  tâlhărie (-59%), înșelăciune (-16%),  fals (-12%).

Activităţile desfăşurate pentru deservirea comunităţii

În anul 2020, poliţiştii vasluieni au desfăşurat 2.000 de acţiuni şi 16.845 de controale. În cadrul acestor activităţi au fost constatate 441 de infracţiuni, au fost aplicate 44.928 de sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 585.000 lei. De asemenea, au fost identificate 18 persoane, urmărite în temeiul legii.

În perioada analizată au fost realizate 18.225 de intervenţii la evenimente sesizate prin S.N.U.A.U. 112, din care 6.202  în mediul urban şi 12.023 în mediul rural.

Criminalitatea stradală

În anul 2020, la nivelul I.P.J. Vaslui se constată o scădere cu aproximativ 32% faţă de anul 2019. Din numărul total al infracţiunilor sesizate, peste 77% sunt în mediul urban.

Criminalitatea în mediul rural

          Criminalitatea sesizată în mediul rural cunoaşte o scădere cu (26%). Ponderea cea mai mare a infracţiunilor de natură judiciară din mediul rural o au infracţiunile de loviri sau alte violenţe (36%). Numărul infracțiunilor de furt sesizate scade cu 16%. Scăderi constatăm și la infracţiunile de: lovire sau alte violențe (- 39%), amenințare (-35%), tâlhărie (-62%), viol (-34%).

Siguranţa rutieră

Pe drumurile publice ale judeţului Vaslui s-au înregistrat cu 30% mai puține accidente rutiere decât anul precedent. Dintre acestea, numărul celor grave a scăzut cu 31%. De asemenea, numărul persoanelor decedate a scăzut cu 26% iar numărul răniților grav a scăzut cu 30%.

Principalele 5 cauze ale producerii accidentelor grave, în perioada analizată, au fost: 

 • abateri bicicliști;
 • abateri căruţaşi;
 • nerespectarea regimului legal de viteză sau neadaptarea acesteia; 
 • abateri pietoni;
 • depășire neregulamentară.

În 2020, au fost organizate 174 de acţiuni punctuale și cu efective mărite, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente şi pentru crearea unui climat de disciplină în rândul participanţilor la trafic. Cu ocazia acţiunilor organizate au fost aplicate 37.042 de sancţiuni contravenţionale (dintre care 29% pentru depășirea regimului legal de viteză), fiind reținute, în vederea suspendării, 3.794 de permise de conducere.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Au fost sesizate 131 de infracţiuni specifice la regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase. În cadrul celor 80 de acţiuni desfăşurate, poliţiştii au aplicat 41 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 30.504 lei. Au fost ridicate în vederea confiscării sau casării 57 de arme (24 letale şi 33 neletale), 1.283 bucăți muniție,  2.041 kg de articole pirotehnice, 23 de kg deșeuri periculoase și suma de 35.585 lei.

Criminalitatea economico-financiară

Poliţiştii au desfăşurat 73 de acţiuni preventive, în cadrul cărora au fost efectuate 3.097 controale, fiind constatate 69 infracţiuni. Aceștia au aplicat 1.136 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.659.560 lei şi au confiscat bunuri în valoare de 487.370 lei, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită sau ridicate în vederea confiscării speciale în lucrările penale instrumentate.

Urmărirea şi supravegherea judiciară     

   În anul 2020, poliţiştii vasluieni au supravegheat 228 de inculpaţi, din care 181 aflaţi sub control judiciar şi 47 arestaţi la domiciliu. În perioada de referință au fost efectuate 43 de acțiuni și 348 controale inopinate în vederea supravegherii judiciare a tuturor inculpaților, constatând cu ocazia verificărilor în teren că 34 de inculpați au încălcat obligațiile impuse. Astfel, s-a procedat la sesizarea organelor judiciare cu privire la acest aspect, iar în cazul a 16 inculpați s-a dispus înlocuirea măsurilor inițiale cu măsura arestării preventive.

Criminalistică

      În anul 2020, polițiștii criminaliști au efectuat 3084 de cercetări la faţa locului, ocazie cu care s-au ridicat 16.005 urme şi mijloace materiale de probă.

În urma verificărilor, precum și prin celelate mijloace criminalistice, s-a reușit identificarea a 113 autori de infracţiuni. Totodată, s-au efectuat 188 de expertize şi constatări criminalistice.

Serviciul pentru acțiuni speciale

 Serviciul pentru Acţiuni Speciale a efectuat 525 de intervenţii (din care 16 razii şi acţiuni de amploare) și a participat la 302 misiuni de întărire a dispozitivului de siguranță publică, pe raza municipiilor și orașelor din județ precum și la 130 de percheziții domiciliare.

Au fost desfăşurate 23 de sesiuni de instruire tactică a personalului din structurile de ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi, pentru creşterea capacităţii de reacţie  în situații cu risc ridicat.

Cazierul judiciar

În anul 2020, au fost eliberate 37.258 certificate de cazier judiciar şi 4.258 de certificate de integritate comportamentală (în conformitate cu prevederile Legii  118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale).

Cooperarea interinstituțională

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a continuat colaborarea cu partenerii tradiţionali în domeniul combaterii infracţionalităţii, şi anume cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din judeţ, împreună cu care au fost organizate şi executate acţiuni şi controale.

S-a colaborat eficient cu unitățile de parchet şi instanțele judecătoreşti, fapt ce a contribuit la creşterea calităţii şi operativităţii activităţii de cercetare penală.

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui va continua şi în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora. Ca principale obiective pentru anul 2021, reamintim :

 • continuarea și, acolo unde este cazul, intensificarea acțiunilor punctuale pe linie de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • sporirea rolului preventiv și descurajator la nivel stradal, prin asigurarea prezenței structurilor polițienești în zonele cu infracționalitate ridicată (în special a celor săvârşite cu violenţă);
 • intensificarea activităţilor pe linie economico-financiară, în special în domeniul prevenirii și combaterii contrabandei şi evaziunii fiscale;
 • eficientizarea activităţilor preventive şi proactive specifice, pentru reducerea riscului rutier, inclusiv prezenţa  echipajelor de poliţie rutieră în zonele de risc, scopul fiind diminuarea numărului accidentelor grave soldate cu persoane decedate şi răniţi grav.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEȚEAN VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.