Inspecția Muncii: Campanie națională pentru verificarea respectării legii de către angajatorii din centre comerciale

Pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activitatea în centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul „Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” – cod CAEN 47

MOTIVAREA ACŢIUNII

În domeniul „Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor”, lucrătorii se confruntă, în anumite condiţii, cu riscuri de accidentare şi/sau de îmbolnăvire profesională, fapt ce determină un număr mare de accidente cu incapacitate de muncă (9,5% din totalul de accidente din economia naţională).

Exemple de riscuri potenţiale:

• Echipamente de muncă a căror utilizare este necorespunzătoare;

• Echipamente de muncă neconforme pentru securitatea lucrătorilor;

• Risc de accidentare din cauza incendiilor generate de instalaţiile electrice neconforme sau de lipsa măsurilor în domeniul s.s.m. la locuri de muncă cu foc deschis (bucătării, centrale termice, etc.);

• Risc de accidentare datorat lipsei de vizibilitate pe căile de acces şi manevrării necorespunzătoare a stivuitoarelor, liselor, etc.;

• Manipulări de mase grele şi foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate şi dureri musculare precum şi la accidente prin cădere de obiecte depozitate la înălţime;

• Lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute (carmangerii, bucătării, etc.);

• Risc de lovire prin cădere/răstunare obiecte/produse greşit depozitate;

• Risc de electrocutare;

• Risc de tăiere.

În domeniul relaţiilor de muncă, domeniul de activitate mai sus menţionat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale, privind:

• angajarea personalului;

• transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

• durata timpului de muncă şi munca suplimentară ;

• întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi;

• repausuri periodice (repausul săptămânal,sărbători legale);

• munca de noapte;

• acordarea drepturilor salariale;

În domeniul relaţiilor de muncă, în perioada 11.03.2024-15.03.2024 au fost efectuate vizite de inspecție la 17 angajatori, a fost identificată 1 persoană la un angajator care presta muncă nedeclarată. Acesta au fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru o persoană identificată. Au fost dispuse 24 de măsuri de remediere a neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă.

 Neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost următoarele:

–  Un angajator a primit la muncă o persoană fără a i se încheia contracte individuale de muncă;

–  Unii angajatori nu țineau evidența orelor lucrate de fiecare salariat cu precizarea orei de început și a celei de sfârșit a programului de lucru;

–  Unii angajatori nu aveau un exemplar al contractelor individuale de muncă la punctule de lucru verificate;

–  Un angajator nu a respectat termenul de transmitere a modificărilor contractelor individuale de muncă în REVISAL;

–  Unii angajatori nu asigurau compensarea zilelor de sărbătoare legală lucrate cu timp liber corespunzator în următoarele 30 de zile. În cadrul campaniei au fost aplicate 7 sancțiuni, din care 3  amenzi în valoare de 28.000 lei, un angajator  fiind sancționat  contravențional cu amendă de 20.000 lei pentru muncă nedeclarată, un angajator fiind amendat cu 3.000 lei pentru nerespectarea prvederilor legale privind acordarea repausului săptămânal și un angajator cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerealizarea măsurilor dispuse în procesul verbal anterior.

La 4 angajatori controlaţi, în domeniul relațiilor de muncă, având sediul social în alt judeţ, au fost trimise fişele de identificare către Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul, finalizarea controalelor fiind realizată de Inspectoratul respectiv.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în perioada 11.03.2024-15.03.2024 au fost efectuate vizite de inspecție la 21 angajatori au fost constatate 78 neconformități față de prevederile legale și au fost aplicate 78 sancțiuni contravenționale (două amenzi în sumă totală de 7.000 lei și 76 de avertismente).

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatori:

– Nu a asigurat autorizarea instalaţiilor de ridicat sub incidența ISCIR.

– Nu a asigurat o instruire adecvată în domeniul SSM.

– Nu a emis instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă.

– Lucrătorii nu sunt examinaţi medical, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă.

– Angajatorul va intra în posesia evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific şi a măsurilor stabilite pentru aceste zone.

– Angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă.

– Căile de circulaţie nu sunt marcate permanent cu o culoare de securitate.

– Lucrătorii nu cunosc riscurile şi măsurile ce trebuiesc respectate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător posturilor şi a activităţilor desfăşurate.

– Nu este verificată rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi continuitatea conductorilor de protecţie.

Au fost stabilite măsuri de remediere a deficienţelor constatate în domeniul relaţiilor de muncă și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi termene de realizare a măsurilor.

Inspectoratul teritorial de muncă VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.