Viitorii absolvenți de liceu, aşteptați la AJOFM, pentru a beneficia de ajutor de şomaj

Absolvenții de liceu sau facultate din promoţia 2024 pot primi câte 330 de lei pe lună indemnizație de șomaj, timp de 6 luni, dacă se înregistrează la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în 60 de zile de la terminarea cursurilor. Totuși, cei care, la data solicitării indenizației de șomaj, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor oferit sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj. În cazul în care se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 1 an, absolvenții pot primi și o primă de inserţie de 1.980 de lei.

Începând cu data absolvirii studiilor liceale, 7 iunie, absolvenții de liceu promoția 2024, sunt aşteptaţi în termen de 60 de zile de la absolvire să se înregistreze în evidenţa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. În urma înregistrării în evidența AJOFM Vaslui ca fiind în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat pot beneficia de o indemniza]ie de șomaj pe o perioadă de 6 luni. Elevii care la finalul anului școlar nu au avut situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra și ei în evidențele Agenției, în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, urmând a beneficia de acest ajutor financiar.

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, aceştia pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare pentru o perioadă de 6 luni.

Conform ANOFM, „Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc următoarele condiții, respectiv sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în evidențele AJOFM sau a unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă. Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM sunt actul de identitate; actele de studii și de calificare în original, curriculum vitae și, dacă este cazul, declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă”.

De aceste drepturi beneficiează, de asemenea, și absolvenţii instituţiilor de învăţământ și absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.

Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată, dar nu mai târziu de 12 luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii.

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii; realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referinţă; îndeplinesc condițiile de pensionare sau la data absolvirii aveau loc de muncă. De asemenea, nu vor primi indemnizație de șomaj nici cei care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Pentru cei care își găsesc de muncă, absolvenţi ai promoției 2024 a instituţiilor de învăţământ şi absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, primesc o primă de inserţie în cuantum de 1.980 lei (de 3 ori valoarea ISR în vigoare la data încadrării, valoarea ISR în acest an fiind de 660 de lei). Condiția este ca, în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să se angajeze cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, au anunțat reprezentanții ANOFM.

La nivelul județului Vaslui au absolvit ori urmează să o facă, circa 4 mii de tineri, între care circa jumătate fie se vor înscrie pentru continuarea studiilor la facultăți sau alte unități școlare postliceale, fie se vor angaja imediat după absolvire, ori, o parte dintre ei, își vor căuta norocul pe alte meleaguri. Din restul, mai puțin de jumătate, a arătat experiența anilor trecu]i, se vor înscrie în eviden]ele AJOFM în perioada de 60 de zile de la absolvirea liceului ori școlii profesionale, pentru a beneficia de serviciile oferite de instituție: locuri de muncă conform pregătirii profesionale ori cursuri de formare profesională sau de indemnizație de șomaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.