Centrul de informare Europe Direct Vaslui: Concurs “No Fake, No Hate”

Europe Direct Vaslui și Consiliul Județean Vaslui, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui, invită toți cetățenii domiciliați în județul Vaslui să participe la concursul “No Fake, No Hate”

Obiectivul acestui concurs este promovarea unei culturi a toleranței pe canalele de social media, conștientizarea știrilor false, a tipurilor de dezinformare existente și ale efectelor acestora asupra populației, promovarea știrilor pozitive, optimiste. 

Persoanele interesate pot trimite, până la data de 14 aprilie 2021, maxim 3 infografice având ca temă acțiunile concrete luate de Comisia Europeană ca răspuns la pandemia de coronavirus, inclusiv cele legate de lupta împotriva dezinformării, precum și măsurile care alcătuiesc Planul de redresare pentru Europa. Infograficele vor fi transmise pe adresa de e-mail europedirectvaslui@cjvs.eu/prin mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui// pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/europedirectvaslui/  sau în format tipărit la sediul Europe Direct Vaslui (luni-vineri, interval orar 10-16), alături de datele de contact ale participantului (nume, prenume, vârstă, nr. telefon, școală, profesor coordonator – după caz) și acordul parental, în cazul minorilor.

Pentru a fi câștigătoare, infograficele trebuie să fie cât mai creative, originale și să cuprindă obligatoriu informații adevărat valabile, verificabile, despre răspunsul Comisiei Europene la coronavirus, preluate din sursele oficiale menționate în Regulament, precum și câte un mesaj/îndemn pozitiv din partea autorului.

În cadrul acestui concurs vor fi premiate 3 persoane diferite1 câștigător va fi ales de către public, prin însumarea voturilor obținute pe conturile de socializare ale Europe Direct Vaslui, Facebook și Instagram, în dreptul infograficelor înscrise, iar ceilalți câștigători vor fi desemnați de către juriul format din reprezentanții organizatorilor. Premiile constau în broșuri, materiale promoționale și diplome pentru toți participanții și 3 telefoane smartphone pentru cei 3 câștigători stabiliți prin Votul Publicului și al Juriului.

Informații suplimentare sunt disponibile în Regulamentul concursului, publicat pe www.europedirectvaslui.ro.

Europe Direct Vaslui și Consiliul Județean Vaslui, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui, invită toți cetățenii domiciliați în județul Vaslui să participe la concursul “No Fake, No Hate”

Obiectivul acestui concurs este promovarea unei culturi a toleranței pe canalele de social media, conștientizarea știrilor false, a tipurilor de dezinformare existente și ale efectelor acestora asupra populației, promovarea știrilor pozitive, optimiste. 

Persoanele interesate pot trimite, până la data de 14 aprilie 2021, maxim 3 infografice având ca temă acțiunile concrete luate de Comisia Europeană ca răspuns la pandemia de coronavirus, inclusiv cele legate de lupta împotriva dezinformării, precum și măsurile care alcătuiesc Planul de redresare pentru Europa. Infograficele vor fi transmise pe adresa de e-mail europedirectvaslui@cjvs.eu/prin mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui// pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/europedirectvaslui/  sau în format tipărit la sediul Europe Direct Vaslui (luni-vineri, interval orar 10-16), alături de datele de contact ale participantului (nume, prenume, vârstă, nr. telefon, școală, profesor coordonator – după caz) și acordul parental, în cazul minorilor.

Pentru a fi câștigătoare, infograficele trebuie să fie cât mai creative, originale și să cuprindă obligatoriu informații adevărat valabile, verificabile, despre răspunsul Comisiei Europene la coronavirus, preluate din sursele oficiale menționate în Regulament, precum și câte un mesaj/îndemn pozitiv din partea autorului.

În cadrul acestui concurs vor fi premiate 3 persoane diferite1 câștigător va fi ales de către public, prin însumarea voturilor obținute pe conturile de socializare ale Europe Direct Vaslui, Facebook și Instagram, în dreptul infograficelor înscrise, iar ceilalți câștigători vor fi desemnați de către juriul format din reprezentanții organizatorilor. Premiile constau în broșuri, materiale promoționale și diplome pentru toți participanții și 3 telefoane smartphone pentru cei 3 câștigători stabiliți prin Votul Publicului și al Juriului.

Informații suplimentare sunt disponibile în Regulamentul concursului, publicat pe www.europedirectvaslui.ro.

Concurs de gândire pozitivă

REGULAMENT

I. ORGANIZATORI: Centrul de Informare Europe Direct Vaslui și Consiliului Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui.

Încă de la începutul pandemiei cauzată de Coronavirus, Comisia Europeană a avut o reacție rapidă de întrajutorare și a luat măsuri ferme pentru a consolida sistemele medicale ale statelor membre și pentru a atenua impactul socioeconomic în Uniunea Europeană.

Solidaritatea, una dintre valorile de bază ale Uniunii Europene, a contribuit la salvarea multor vieți și la protejarea locurilor de muncă.

Cu toate acestea, știrile negative, alarmante și chiar cele false le-au depășit de cele mai multe ori pe cele neutre, obiective, dar mai ales pozitive. Din acest motiv, te invităm să ni te-alături în campania noastră de a promova știrile care stârnesc speranță și optimism și invită publicul la toleranță și solidaritate!

II. SCOP: promovarea unei culturi a toleranței pe canalele de social media, conștientizarea știrilor false, a tipurilor de dezinformare existente și ale efectelor acestora asupra populației, promovarea știrilor pozitive, optimiste.

III. OBIECTUL CONCURSULUI: crearea de infografice având ca temă acțiunile concrete luate de Comisia Europeană ca răspuns la pandemia de coronavirus, inclusiv cele legate de lupta împotriva dezinformării, precum și măsurile care alcătuiesc Planul de redresare pentru Europa.

Mai multe detalii despre aceste măsuri pot fi consultate la:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_ro

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_ro

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro

IV. PARTICIPANȚI: Acest concurs se adresează tuturor cetățenilor domiciliați în județul Vaslui, indiferent de vârstă.  

Participanții minori vor transmite prin e-mail acordul părinților/reprezentanților legali cu privire la participarea lor la concurs, în momentul înscrierii (model la finalul Regulamentului). Acordul poate fi scris olograf si pozat. Nu vor fi acceptate acorduri nesemnate.  

*Nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct şi nici angajații Consiliului Judeţean Vaslui (inclusiv consilieri județeni) și nici rudele acestora de gr. I.   

V. PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE : 25 martie – 23 aprilie 2021.

 • Înscrieri: termen limită 14 aprilie 2021, inclusiv;
 • Votul publicului, Facebook + Instagram: termen limită 19 aprilie 2021, ora 14.00;
 • Votul juriului: 20 – 23 aprilie 2021;
 • Anunț câștigători și premiere: 20 – 23 aprilie 2021.

VI. MECANISM

Pentru a participa la acest concurs, fiecare participant va trimite max. 3 infografice pe adresa de e-mail europedirectvaslui@cjvs.eu, prin mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/, pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/europedirectvaslui/  sau în format tipărit la sediul Europe Direct Vaslui (luni-vineri, interval orar 10-16), alături de datele sale de contact (nume, prenume, vârstă, nr. telefon, școală, profesor coordonator – după caz) și acordul parental, în cazul minorilor.

Reguli de realizare a infograficelor:

1. Infograficele trebuie să fie creații proprii, originale, ce nu au mai fost utilizate în cadrul altor concursuri. Acestea nu trebuie să aducă atingere asupra drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea, este interzisă utilizarea de injurii și mesaje care au conotații politice sau tind să ridiculizeze anumite opinii.

2. Fiecare concurent poate trimite maximum 3 infografice.

3. Tehnica folosită rămâne la alegerea participanţilor; sunt acceptate atât creații în creion, tuş, peniţă, pastel, cărbune, acuarelă, tempera, ulei, colaj, tehnici mixte, etc, precum și lucrări procesate pe calculator, prin intermediul programelor de realizare a infograficelor.

4. Infograficele vor conține obligatoriu informații adevărat valabile, verificabile, despre răspunsul Comisiei Europene la coronavirus, preluate din sursele oficiale menționate mai sus, precum și câte un mesaj/îndemn pozitiv din partea autorului.

5. Dimeniunea – A4.

6. Format jpg, tif sau png (pentru lucrarile transmise electronic).

* Lucrările realizate pe hârtie care se transmit și electronic vor fi scanate la o rezoluție cat mai bună sau pozate cât mai clar, iar fotografia nu va conține alte elemente decât lucrarea în sine.

VII. Modalități de selecție a câștigătorilor:

Prin intermediul concursului, vor fi premiate 3 persoane diferite, prin următorul mecanism:

1. Votul Publicului – 1 câștigător.

Toate infograficele înscrise în concurs vor fi publicate pe paginile de Facebook și Instagram ale Centrului Europe Direct Vaslui, pe măsura înscrierilor, în următoarea zi lucrătoare (lucrările transmise în weekend vor fi publicate luni).

Utilizatorii rețelelor de socializare Facebook și Instagram vor fi invitați să voteze infograficele preferate, în albumele special create pe conturile social media ale Europe Direct Vaslui, până la data 19 aprilie 2021, ora 14.00.

Infograficul care va însuma cele mai multe reacții pozitive prin intermediul platformelor social media, va fi declarat câștigător prin Votul Publicului.

Acesta va fi stabilit prin însumarea numărului de reacții pozitive (like + ador + grijă + wow) obținute pe contul de Facebook al Europe Direct Vaslui cu numărul de aprecieri obținute pe contul de Instagram al Europe Direct Vaslui:

 

* În cazul în care un Participant se înscrie în concurs cu mai multe lucrări, nu va putea primi decât un singur premiu. Pentru a asigura egalitatea de șanse tuturor participanților, un participant nu poate primi mai mult de un premiu.

** Se vor lua în considerare doar reacțiile pozitive/aprecierile primite în dreptul infograficelor publicate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europe Direct Vaslui.

IMPORTANT: Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții care folosesc platforme de generare de like-uri/reacții/share-uri.

*** În cazul în care vor exista lucrări în fruntea clasamentului cu același număr de voturi, pe data de 20 aprilie 2021, va fi organizată o nouă sesiune de votare a publicului, doar pentru infograficele în cauză.

**** Platformele Social Media – Facebook și Instagram nu sunt implicate în organizarea și desfășurarea acestui concurs.

2. Votul juriului – 2 câștigători.

Toate infograficele vor fi analizate și punctate de către un juriu, stabilit de Organizatori. Cu toate acestea, câștigătorul stabilit prin Votul Publicului nu va mai putea primi premiu din partea juriului.

Criterii urmărite în vederea declarării câștigătorului votului juriului:

 • Elemente vizuale/calități estetice (culori, ilustrații grafice, imagini)
 • Elemente de conținut (informații relevante, statistici, intervale de timp)
 • Elemente informative (fapte)
 • Imaginaţie şi creativitate, idei originale, mesaj convingător şi cu putere de impact.

Anunțul oficial cu privire la rezultatul votului juriului se va face în perioada 20- 23 aprilie 2021, în cadrul unui eveniment de premiere, urmând ca detaliile să fie făcute publice la o dată ulterioară.

VIII. PREMII

1. În cadrul Concursului, Organizatorul oferă un număr de 3 (trei) premii, acordate, după cum urmează:

– 1 premiu constând intr-un telefon mobil smart Xiaomi POCO X3 NFC 6/128GB Shadow Grey, in valoare de 1.139,98 (lei) (TVA inclus) pentru câștigătorul desemnat de Votul Publicului.

– 1 premiu constând intr-un telefon mobil smart Xiaomi POCO X3 NFC 6/128GB Shadow Grey, in valoare de 1.139,98  (lei) (TVA inclus) pentru primul castigator desemnat de Votul juriului.

– 1 premiu constând intr-un telefon mobil smart Xiaomi POCO X3 NFC 6/128GB Shadow Grey, in valoare de 1.139,98 (lei) (TVA inclus) pentru cel de-al doilea castigator desemnat de Votul juriului.

2. Valoarea comercială totală maximă a Premiilor acordate în cadrul prezentei Concursului este de 3.419,94 lei, TVA inclus.

3. În cadrul acestui Concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii.

4. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul Concursului.

5. Toate persoanele înscrise în concurs vor primi materiale promoționale de la Reprezentanța Comisiei Europene în România și Europe Direct Vaslui, broșuri interesante despre Uniunea Europeană și diplome.

6. Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Centrului Europe Direct Vaslui, în cadrul unui eveniment de premiere. Detaliile vor fi anunțate, în mod public, la o dată ulterioară.

IX. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

1. Organizatorul se obligă să calculeze, şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

2. Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

X. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

XI. ALTELE:

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări calendarului concursului, având obligativitatea de a anunţa oficial aceste modificări.
 • Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca fotografia și datele sale cu caracter personal să fie utilizate și prelucrate conform Noului Regulament General privind Protecția Datelor Personale, GDPR, în scopul promovării Concursului, a realizării materialelor informative și a raportărilor către Finanțator, de către Organizator (Europe Direct Vaslui/Consiliul Județean Vaslui).
 • Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca lucrarea sa să poată fi folosită in materiale realizate de Europe Direct Vaslui.
 • Infograficele înscrise se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere ale acestora de către persoane terțe neimplicate în concurs, este interzisă de lege. Pentru drepturi de reproducere, va fi contactat Centrul de Informare Europe Direct Vaslui.
 • Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs.
 • Europe Direct Vaslui nu este responsabil pentru conținutul materialelor transmise de participanți şi nici pentru litigiile privind drepturile de autor în care participanții sunt implicați sau care pot deriva din participarea acestora la prezentul concurs.
 • Infograficele care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a contacta câștigătorii, ca urmare a transmiterii incorecte a datelor de contact.
 • În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi din partea organizatorului.
 • Prin acceptarea premiilor, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi fotografiile lor, precum şi valoarea premiilor câştigate în această campanie să fie făcute publice.

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

x Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs.

x Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

x   Informaţiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate de participarea la concurs.

Persoana de contact: Mihaela Dumitraș, ofiţer de comunicare, e-mail: europedirectvaslui@cjvs.eu.

ACORD PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL

Subsemnatul/a___________________________________________, în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului____________________________________________,  sunt de acord ca acesta să participe la concursul “No Fake No Hate”, organizat de Centrul Europe Direct Vaslui și partenerii săi.

Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului.

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, prenume, imagine), în scopul promovării evenimentului mai sus menţionat, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016.

Data, Semnătura,

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.