Inspecția Muncii: Campanie națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă

Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul „Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831

DCF 1.0

MOTIVAREA ACŢIUNII

Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea „Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe ireversibile, mortale sau foarte grave.

De asemenea se constată că în domeniul sus menționat, sunt o serie de activități cu risc ridicat de accidentare și/sau îmbolnăviri profesionale cu consecințe ireversibile pentru lucrători.

– echipamente de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite;

– risc de accidentare din cauza incendiilor;

– risc de accidentare datorat lipsei de vizibilitate pe căile de acces și manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor;

– manipulări de mase grele și foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare precum și la accidente prin cădere de obiecte depozitate la înălțime;

– lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute;

– risc de lovire prin răsturnarea deșeurilor greșit depozitate;

– risc de electrocutare;

– risc de tăiere;

În domeniul relațiilor de muncă, domeniul de activitate mai sus menționat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale privind:

– angajarea personalului;

– transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;

– durata timpului de muncă și munca suplimentară ;

– întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;

– repausuri periodice (repausul săptămânal,sărbători legale);

– munca de noapte;

– acordarea drepturilor salariate;

De asemenea, s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul relaţiilor de muncă, în perioada 05.03.2024-09.03.2024 au fost efectuate vizite de inspecție la 14 angajatori care au ca domeniu de activitate „Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor și desfășoară activitate pe teritoriul județului Vaslui. Au fost identificate 4 persoane la un număr de 4 angajatori care prestau muncă nedeclarată. Aceștia au fost sancționați cu amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, valoarea amenzilor applicate în perioada campaniei fiind de 80.000 lei. Au fost dispuse 13 măsuri de remediere a neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă

 Neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost următoarele:

– patru angajatori au primit la muncă patru persoane fără a li se încheia contracte individuale de muncă;

– unii angajatori nu țineau evidența orelor lucrate de fiecare salariat cu precizarea orei de început și a celei de sfârșit a programului de lucru;

– unii angajatori nu aveau un exemplar al contractelor individuale de muncă la punctule de lucru verificate;

– un Angajator nu a respectat termenul de transmitere a modificărilor contractelor individuale de muncă în REVISAL;

– unii angajatori nu asigurau compensarea zilelor de sărbătoare legală lucrate cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 52 neconformități față de prevederile legale și au fost aplicate 52 sancțiuni contravenționale (două amenzi în sumă totală de 14.000 lei și 50 de avertismente).

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatori:

– nu țin evidența zonelor cu risc ridicat și specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;

– nu au emis instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;

– nu au asigurat autorizarea/admiterea  funcţionării echipamentelor de muncă sub incidența ISCIR, aflate în dotarea unităţii;

– nu au asigurat o instruire adecvată în domeniul SSM;

– nu au elaborat necesarul de echipament individual de protecţie;

– nu a fost verificată rezistență de dispersie a prizei de pamânt și continuitatea conductorilor de protecție;

– nu au asigurat controlul medical periodic (concluziile investigaţiilor medicale nu au fost finalizate prin completarea fişelor de aptitudine de către un medic de medicina muncii).

Au fost stabilite măsuri de remediere a deficienţelor constatate în domeniul relaţiilor de muncă și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi termene de realizare a măsurilor.

Inspectoratul teritorial de muncă VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.