Direcția Agricolă: Schema de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi

Datorită faptului că fermierii autohtoni au suportat nenumărate creşteri de preţuri la materiale agricole în anul precedent, cu pierderi mari în activităţile agricole din sectorul vegetal, în Monitorul Oficial nr. 168 din 28 februarie 2024 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii acestor ajutoare de stat pot fi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, cultivatorii de tomate în spaţii protejate şi/sau usturoi, respectiv producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, societăţi agricole, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, grupuri şi organizaţii de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, organisme/organizaţii de testare a soiurilor, de cercetare – universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanţare.

Potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate înfiinţată în decembrie 2023-30 aprilie 2024, au posibilitatea de a se înscrie în cazul în care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

să solicite ajutorul de stat prin înregistrarea unei cereri tip;

să înfiinţeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;

să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;

să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

să menţină cultura de tomate în spaţii protejate înfiinţată, până la data efectuării plăţii.

De menţionat este faptul că suprafeţele înfiinţate cu tomate, intercalate cu alte culturi, nu sunt eligibile în cadrul acestei scheme.

Valoarea ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Naţională a României pentru data de 1august 2023, de 4,9334 lei pentru 1 euro, indiferent de suprafaţa cultivată.

Ȋn cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate  menţionate anterior, potenţialii beneficiari depun/transmit la D.A.J Vaslui o cerere tip de acordare a ajutorului de stat, însoţită de următoarele documente:

copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;

copia documentului pentru coordonate bancare, respectiv trezoreria/banca comercială, codul IBAN în care să fie virate sumele;

copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu tomate în spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Ȋn acest context precizăm că termenul maxim de depunere/transmitere a cererii tip împreună cu documentele justificative este data de 10 mai 2024 inclusiv.

Ȋn ceea ce priveste compensarea parţială a pierderilor la cultura de usturoi înfiinţată în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, producătorii agricoli interesaţi de acest ajutor trebuie:

să solicite ajutorul de stat printr-o cerere tip;

să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;

să înfiinţeze culturi de usturoi pe o suprafaţă de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, după caz;

să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

să menţină cultura de usturoi înfiinţată, până la data efectuării plăţii.

Cuantumul acestui ajutor de stat se acordă  fiecarui beneficiar și are echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Naţională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru 1 euro. 

Solicitanţii, care au suferit pierderi la cultura de usturoi și îndeplinesc condiţiilede eligibilitate, vor depune/transmite la D.A.J Vaslui o cerere de acordare a ajutorului de stat, însoţită de:

copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;

copia documentului pentru coordonate bancare;

copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Este necesar ca cererile şi documentele justificative sa fie depuse/transmise la D.A.J. Vaslui până la data de 19 aprilie 2024 inclusiv.

Referitor la ambele ajutoare de stat, menţionăm faptul că, cererile şi documentele pot fi  transmise la D.A.J Vaslui prin fax/poştă/curierat sau în format electronic, prin e-mail. Ȋn cazul în care documentele sunt scanate și depuse/transmise în copie – de către beneficiar, acestea vor purta sintagma „conform cu originalul” și vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către acesta.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.