Prevenirea arderilor necontrolate ca urmare a incendierii miriştilor şi a acţiunilor de igienizare a terenurilor

Deoarece incendiile provocate de arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale, risca să devină o “practică” cu consecinţe grave asupra comunităţii prin producerea de pagube materiale, afectarea mediului înconjurător și posibil pierderi de vieţi omeneşti, vă reamintim că protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, cu aplicare  permanentă, inclusiv în weekend.  

Conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, de către proprietarii si detinatorii legali de terenuri, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii/fermierii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:

 – accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui;

 – permis de lucru cu focul de la primărie.

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă, dacă nu se impune ca o măsură de carantina fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Agenţia pentru Protecţia Mediului, va emite la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, Acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar în cazurile care se încadrează în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau daunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;

notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile în domeniu ale Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor);

adresa prin care a fost informată primăria pe raza căreia se află situat terenul.

Obţinerea permisului de lucru cu focul de la primarie se face după ce proprietarul terenului a primit Acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a miriştilor/vegetației uscate se va transmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste lucrări şi se va informa serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

condiţii meteorologice fără vânt;

parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

condiţii meteorologice fără vânt;

colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

supravegherea permanentă a arderii;

stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Primarul împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, va verifica respectarea legislaţiei în vigoare privind arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale şi va sancţiona persoanele ce se fac vinovate de încălcarea acesteia, precum şi inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la mirişti, păşuni şi fâneţe. 

Nerespectarea prevederilor legale privid arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase constituie cotravenție și se sancționează de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Vaslui în colaborare cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vaslui.

Totodată, atragem atenția că arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și se sancționeză cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, conform art.98 din OUG nr.195.2005.

De asemenea, vă informăm că fermierii au obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate GAEC 6.2. (GAEC – Good Agriculture and Environment Condition), conform cărora este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Ordinul nr. 352/636/54/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România prevede faptul că: este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei. Arderea miriştilor şi pajiştilor este total contraindicată de către specialiştii în domeniu, pentru că se distruge toată microflora solului, iar arderea, de fapt, reduce fertilitatea respectivului teren.

Pentru a stopa arderile necontrolate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Naţională de Mediu şi Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au încheiat un protocol de colaborare pentru a monitoriza dacă fermierii respectă condiţiile referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale de pe terenurile arabile şi pajişti. Conformitatea/neconformitatea cu GAEC 6.2. se stabileşte la controlul pe teren, unde se constată dacă miriştea sau resturile vegetale au fost sau nu arse.

Agricultorilor care nu respectă condiţia GAEC 6.2 li se vor aplica reduceri ale cuantumului total al schemelor de plăţi directe şi ale ajutoarelor naţionale tranzitorii, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, indiferent de suprafaţa arsă. Astfel, proprietarii care recurg la incendierea terenurilor pentru a le curăţa riscă să rămână fără subvenţiile pe care le primesc de la APA, deoarece ca urmare a numărului mare de incendieri din anii precedenţi, ca măsură de prevenire şi combatere a fenomenului, aceasta instituție a luat decizia ca nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate să fie încadrată la gravitate mare şi      să-i fie atribuită sancţiunea maximă în acest sens.

Întrucât un rol important în prevenirea poluarii și protejarea mediului încojurator îl are activitatea de informare şi educare a populaţiei, vă solicităm să realizați campanii de informare, la nivelul fiecărei comune, privind cunoaşterea şi respectarea normelor şi măsurilor de prevenire a incendiilor, deoarece cunoaşterea şi respectarea strictă a acestora constituie soluţia cea mai puţin costisitoare, si în acelaşi timp o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetățean.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.