Taxele notariale, majorate cu 30%

În baza unui nou Ordin al Ministerului Justiției care a fost publicat în Monitorul Oficial al României la sfârșitul lui ianuarie, au fost majorate onorariile notariale, onorarii care nu au mai fost actualizate din 2011. Astfel, pentru diverse acte și proceduri notariale, întocmiri de acte de vânzare-cumpărare, autentificare moșteniri, procuri, reconstituiri de acte, etc, beneficiarii vor plăti cu circa 30% mai mult ca până acum. Rămân însă în vigoare o serii de reduceri sau scutiri pentru anumite categorii de beneficiari.

Orice vasluian, inclusiv elevii și studenții care, anual, trebuie să depună  declarații pentru acordarea burselor, cei care doresc să facă un credit cu garanţie imobiliară prin programul „Prima Casă”, persoanele care doresc să-și facă un testament ori să delege pe cineva să le ridice pensiile sau alte drepturi, ajunge la un moment dat să aibă nevoie de serviciile unui notar. Ei trebuie să știe că, din acest an, vor plăti mai mult în schimbul serviciilor notarilor publici.

Astfel, începând cu 26 ianuarie, dată la care în Monitorul Oficial nr. 70, Partea I, a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 177/C/2024 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, au intrat în vigoare noile taxe notariale pentru întocmirea sau autentificarea de documente care se derulează prin notar. Fie că este vorba despre o tranzacţie imobiliară, un testament sau un divorţ, fie că este vorba de traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători, sau întocmirea de procuri, toate vor costa mai mult cu circa 30%. Este, în fapt, vorba de o actualizare, după 13 ani, a onorariilor și taxelor percepute de notari pentru întocmirea sau autentificarea diverselor documente, actualizare care era necesară, dat fiind că au crescut și cheltuielile pentru efectuarea de diverse operațiuni notariale. În același timp, în noile onorarii stabilite prin prezentul ordin au fost incluse și o serie de operațiuni notariale, cum ar fi deplasarea în afara sediului biroului notarial pentru instrumentarea actului sau procedurii notariale sau obținerea certificatelor de atestare fiscală privind creanțele de la bugetul general consolidat ale defuncților și comunicarea certificatelor de moștenitor.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește noile tarife de onorarii minimale notariale în România cu impact direct asupra tranzacțiilor imobiliare și altor afaceri care implică acte autentificate la notarii publici. Astfel, pentru vânzarea-cumpărarea de bunuri imobile, din 2024, conform noului Ordin 177/C/2024, onorariile pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile vor fi:

a) până la 20.000 lei – 2,2% din valoarea bunului, dar nu mai puțin de 230 lei (față de 150 lei, cât era până acum);

b) de la 20.001 lei la 35.000 lei – 440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei;

c) de la 35.001 lei la 65.000 lei – 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei;

d) de la 65.001 lei la 100.000 lei – 1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei;

e) de la 100.001 lei la 200.000 lei – 1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei;

f) de la 200.001 lei la 600.000 lei – 2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei;

g) peste 600.001 lei – 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei. Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilește la valoarea cea mai mare a oricăruia dintre bunurile ce fac obiectul schimbului, și se majorează cu 35%. Aceste onorarii sunt valabile atât în cazul vânzării de locuințe sau alte proprietăți, dar și al vânzării de terenuri, inclusiv cele agricole.

Din 2024, pe noul ordin, au crescut cu circa o treime și tarifele pentru autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, necesare la luarea unui credit.

Taxele pentru dezbaterea moștenirii au crescut de asemenea de la 26 ianuarie, astfel:

Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de până la 20.000 lei, onorariul minimal este de 2,7%, dar nu mai puțin de 240 lei/dosar succesoral; Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de la 20.001 lei la 35.000 lei, onorariul minimal este de 540 lei + 1,9% pentru ceea ce depășește 20.001 lei; Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este de la 35.001 lei la 65.000 lei, onorariul minimal este 725 lei + 1,6% pentru ceea ce depășește 35.001 lei; Dacă valoarea masei succesorale la care se stabilește onorariul minimal este peste 65.001 lei, onorariul minimal este 1.205 lei + 0,85% pentru ceea ce depășește 65.001 lei.

A crescut prețul și pentru autentificarea actelor privind persoanele juridice fără scop lucrativ, de la 100lei la 150 lei, dar și a procurilor, de la 70 lei la 100 lei. Cât privește autentificarea procurilor pentru încasarea pensiilor, a ajutorului social, a alocației de stat și a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despăgubiri sau compensații reparatorii, taxele au rămas nechimbate, 8 lei.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial menține o serie de scutiri de la plata onorariilor pentru anumite categorii de beneficiari. Astfel, sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepția cheltuielilor materiale: declarațiile pentru obținerea ajutorului de șomaj, cele pentru obținerea ajutorului socialsau pentru obținerea alocației de stat pentru copii, declarațiile pentru acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținere de cazare în cămine. Mai sunt scutite de taxe notariale, între altele, întocmirea de declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora, cele pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap, dar și declarațiile sau procurile necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială. Se mai pot acorda scutiri în cazurile în care statul are calitatea de dobânditor al drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului revine statului.

De asemenea se pot aplica o serie de reduceri, de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură și a drepturilor bănești. „Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare. Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat”, se mai arată în Ordinul ministrului justiției nr. 177/C/2024 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, au intrat în vigoare noile taxe notariale pentru întocmirea sau autentificarea de documente care se derulează prin notar..

Taxele practicate de notari trebuie publicate la loc vizibil și accesibil publicului în birourile notariale, spre a putea fi consultate de către persoanele interesate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.