Primăria Bârlad: Aveți obligaţia colectării selective a deşeurilor în fiecare gospodărie

0

Stimaţi cetăţeni!

În contextul actual, în care legislaţia prevede pentru anul 2021 atingerea ţintei de reciclare de 60% din cantitatea totală de deşeuri menajere depozitată, vă informăm că aveţi obligaţia colectării selective a deşeurilor în fiecare gospodărie şi depozitarea acestora în recipientele special amenajate la punctele de colectare a deşeurilor din zona de blocuri, respectiv container galben (pentru deşeurile din plastic şi metal), container albastru (pentru deşeurile din hârtie şi carton), container verde (pentru deşeurile din sticlă). Deşeurile menajere vor fi depozitate în containerul de culoare neagră. Deşeurile reciclabile trebuie pregătite înainte de depozitare astfel: cartoanele pliate iar PET–urile şi dozele metalice pliate şi presate.

Orice abatere de la regulile de colectare a deşeurilor reciclabile anulează efortul depus de majoritatea cetăţenilor care au înteles importanţa colectării selective. De exemplu, dacă într-un recipient de colectare hârtie/carton se depoziteză de majoritatea cetăţenilor carton şi doar un singur cetăţean aruncă punga cu deşeu menajer, toată cantitatea de deşeu reciclabil va fi recepţionată ca deşeu menajer. Sau, dacă în sacul de reciclabile cetăţenii care locuiesc la case colectează şi alte produse sau reciclabilele nu sunt curate (carton, sticle), întreaga cantitate va fi receptionată ca menajer. Locuitorii din zona de case vor colecta în sacii distribuiţi de operatorul de salubritate doar deşeuri reciclabile curate-necontaminate (plastic, metal, hârtie), urmând ca deşeurile din sticlă să fie transportate de producătorul deşeului la containerul verde din punctele de colectare din zona de blocuri. Sacii cu deşeuri reciclabile vor fi ridicaţi de la poartă o dată la două săptămâni, conform graficului de colectare. În situaţia în care în sacii de colectare deşeuri reciclabile se amestecă cu deşeuri menajere, operatorul de salubritate va refuza încarcarea acestuia în maşina de colectare.

REAMİNTİM FAPTUL CĂ, PENTRU NEÎNDEPLİNİREA ŢİNTEI ANUALE DE COLECTARE A DEŞEURİLOR RECİCLABİLE, AUTORİTATEA LOCALĂ PLĂTEŞTE, ANUAL, PENALİTĂŢI LA FONDUL DE MEDİU. ACESTE SUME AR PUTEA Fİ UTİLIZATE ÎN REZOLVAREA ALTOR PROBLEME STRİNGENTE PENTRU COMUNİTATE.

În vederea creşterii cantităţii de deşeuri reciclabile în anul 2021, Primăria Municipiului Bârlad va întreprinde, începând de vineri, 17 septembrie, următoarele acţiuni:

-organizarea de campanii de informare, atât în zona de case, cât şi în asociaţiile de proprietari;

-monitorizarea permanentă a punctelor de colectare a deşeurilor, atât prin camere video, cât şi prin agenţi ai Poliţiei Locale Bârlad, în vederea identificării persoanelor care nu depozitează controlat deşeurile reciclabile şi aplicarea de sancţiuni.

În acest scop, agenţii Poliţiei Locale Bârlad vor verifica, zilnic, următoarele aspecte:

-dacă cetăţenii municipiului Bârlad depozitează corespunzător deşeurile în recipientele special amenajate la punctele de colectare. Totodată, se vor verifica, prin sondaj, sacii depozitaţi la categoria deşeuri menajere;

-dacă agenţii economici au încheiate contracte pentru deşeuri menajere şi reciclabile cu operatori autorizaţi şi dacă întreaga cantitate contractată este corelată cu cea depozitată;-dacă persoanele care depozitează deşeurile au domiciul stabil în municipiul Bârlad. Este interzisă depozitarea deşeurilor la punctele de colectare de către cetăţenii din comunele cu care se învecinează municipiul Bârlad!

-dacă cetăţenii care locuiesc în zona de case depozitează sau abandonează deşeurile menajere, vegetale sau animaliere în recipientele sau în zona punctelor de colectare amenajate în zona de blocuri;

-prezenţa oamenilor străzii la punctele de colectare a deşeurilor și a atelajelor cu care se transportă deşeuri.Conform art. 19, alin. 3 și 4, din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, sancţiunile pentru neconformarea la legislația în vigoare sunt de 1.000 – 2.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de 20.000 – 40.000 lei, pentru persoane juridice.

Primar,Av. DUMITRU BOROŞ

Primăria municipiului Bârlad

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here