Primăria Negrești: Stimularea investițiilor prin scutire de la plata impozitelor

0

Primăria orașului Negrești a adus la cunoștința agenților economici de pe raza orașului că implementează o schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Negrești.

Acest ajutor de minimis constă în scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care efectuează o investiție inițială în orașul Negrești ce depășește echivalentul în lei a 50.000 euro, iar după finalizarea investiției asigură crearea unui număr de cel puțin 3 noi locuri de muncă.

Scutirea la plată a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren se acordă pe o perioadă de până la 3 ani, pe baza criteriilor de acordare, fără a depăși termenul final al schemei de ajutor de minimis, care este cel de 31 decembrie 2023.

Pentru a fi eligibilă, întreprinderea solicitantă a ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească condiția de a nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul rutier a 100.000 euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here