Raportul general privind activitățile desfășurate în Episcopia Hușilor în anul 2020

Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2020, proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ, economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei în anul trecut s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  110 Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 12 hirotonii în treapta de diacon sau preot; s-au efectuat un număr de 61 de vizite pastorale la parohii și 22 vizite la mănăstiri și schituri; a oficiat un număr de 13 Sfinte Taine, a slujit la 90 ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 5 biserici noi și a resfințit alte 3 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2020, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2020, Ierarhul Hușilor a participat la 2 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod, la o ședință a Adunării Naționale Bisericești, și a prezidat sinaxa monahală eparhială din luna noiembrie.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 25 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

Concomitent, s-au efectuat un număr de 22 vizite la așezămintele sociale și la școlile teologice din eparhie.

În anul precedent, s-au acordat peste 200 de audiențe.

Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 291 de parohii și 194 filii. La acestea se adaugă un număr de 17 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși, în eparhie fiind 14 mănăstiri și 4 schituri.

În județul Vaslui, sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 330 în mediul rural, precum și 13 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 625 de salariați, dintre care 300 persoane sunt clerici și 325 persoane reprezintă personal neclerical. În unitățile bugetare funcționează cu binecuvântarea Centrului Eparhial Huși, 3 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui, Bârlad și Huși, 2 preoți capelani la Garnizoanele Militare din Bârlad și Huși și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui.

În anul 2020 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 2318 botezuri374 cununii și 4461 înmormântări.

Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități culturale, misionare, educaționale sau social-filantropice pe care eparhia le desfășoară de la an la an.

În anul 2020, au fost finalizate de construit un număr de 2 biserici, sunt în construcție un număr de 34 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 29 de biserici. Case parohiale aflate în construcție sunt în număr de 5, și în curs de reparații și consolidări sunt în număr de 11, iar case de prăznuire la care se execută lucrări de construcție sunt în număr de 12.

În anul 2020, s-au terminat de pictat 2 biserici și se află în curs de pictare 17 biserici.

Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 16 conferințe, simpozioane sau emisiuni.

În anul 2020, la Editura Horeb a Episcopiei Hușilor au fost publicate următoarele lucrări:

1. Episcopul Grigorie Leu: străjer la porțile otrăvite ale istoriei, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2020. ( conține comunicări din cadrul Simpozionului național „Episcopul Grigorie leu, slujire și mărturisire. Biserica în comunism” Huși, 1 martie 2019, și scrisorile pastorale ale Episcopului Grigorie leu  transmise credincioșilor din Episcopia Hușilor cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului și Învierii Domnului)

2. Maladia ideologiei și terapia Adevărului, autor: Episcopul Ignatie, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2020. Toate fondurile obţinute din vânzarea acestei cărţi sunt folosite pentru susținerea activităților social-caritative ale Episcopiei Hușilor.

3. Tinda Raiului. Mănăstiri și schituri din ținutul Vasluiului, album monografic și fotografic al mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Hușilor, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2020.

4. Horeb, nr. II/2020 – Revistă anuală de spiritualitate și actualitate editată de Episcopia Hușilor

De asemenea, s-au editat trei scrisori pastorale:  

 1.  în Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, în vreme de epidemie: Tirania panicii poate fi învinsă prin frumuseţea trăirii credinţei; (22 martie 2020)
 2. la Învierea Domnului: Paştile cele adevărate – trecerea de la spaimă şi nelinişte la bucurie şi Lumină;
 3. la Nașterea Domnului: Naşterea Domnului – poate fi răpit Hristos din peştera inimii noastre?;  

A fost editat Calendarul creștin ortodox pe anul 2020.

În cursul acestui an, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 13 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2020, au predat disciplina Religie un număr de 152 cadre didactice titulari și suplinitori calificați.

Programe de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar:

 • Bursa „Braţele părinteşti”, susținută financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro/persoană) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
 • Bursa „Sf. Ioan Evanghelistul”, susținută financiar de Parohia Ortodoxă Cambridge, 1 copil/ 250 lei/lună.
 • Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate  deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună) .
 • Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de parohiile și mănăstirile din Eparhie pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

Activități misionare pentru tineret

În anul 2020, Sectorul activități cu tineretul a organizat următoarele activități, cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie:

A debutat programul Credo Impact în Episcopia Hușilor, cu întâlniri săptămânale pentru copii și tineri, în parohiile lor, sub coordonarea preotului paroh și după o curriculă aplicată. Cluburile „Impact” și „Credo Impact” se bazează pe modelul educației nonformale „service learning”, învățare prin servicii aduse comunității sau pedagogia pusă în slujba aproapelui, prin fapte concrete, prin acțiuni vizibile, printr-o solidaritate orizontală, bazată pe creșterea împreună în virtute, educație, ortopraxie.

 • Inaugurarea clubului de tineret „Imbatabilii”- parohia Hârsova, protopopiatul Vaslui, 18 ianuarie 2020, cu 35 de participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului de tineret „Dynamis”- parohia „Sf. Ecaterina” Bârlad, protopopiatul Bârlad, 19 ianuarie 2020, cu 24 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului de tineret „Cantemirii”- Parohia Hurdugi, com Dimitrie Cantemir, 25 ianuarie 2020, cu  26 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului Sf. Filofteia- Parohia Gugești, 26 ianuarie 2020, cu 30 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului „Camarazii”- Parohia Pogănești, 9 februarie 2020, cu 28 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului „Serafimii”- Parohia Văleni, Vaslui, 15 februarie 2020, cu 20 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului „Generația ELAN”- Parohia Giurcani-Peicani-Găgești, 22 februarie 2020, cu 30 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului „Dimitriana”- Parohia Iana, Bârlad, 23 februarie 2020, cu 40 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului „Anastasis”- Parohia Banca Sat, 16 februarie 2020, cu 38 participanți săptămânal;
 • Inaugurarea clubului  „Arhanghelii”- Parohia Văleni Pădureni, 24 februarie 2020, cu 19 participanți săptămânal;

Tabăra pentru copiii și tinerii din Văleni și Pogănești, la Mănăstirea Moreni, 23-27 august 2020, cu 45 de participanți.

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, site-ul eparhial episcopiahusilor.ro s-a îmbunătățit substanțial în 2020, devenind mai accesibil celor interesați de dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2020 au fost postate 340 de știri.

În această perioadă site-ul a avut un număr de 753.300 utilizatori, reprezentând o medie de 2058 utilizatori unici pe zi. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

Activitatea social-filantropică

Anul 2020 a însemnat pentru Eparhia Hușilor o intensificare a activităților social-filantropice, întrucât numărul beneficiarilor proiectelor sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, din cadrul Episcopiei Hușilor, a crescut considerabil, ca urmare a extinderii programelor de asistență socială derulate și a identificării, în urma anchetelor de profil, a  numeroase cazuri sociale.

Principale programe și activități sociale derulate în anul 2020 sunt:

 • ,,Un ghiozdan pentru noul an școlar” (ediția aIII-a): 1400 de copii și tineri au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Acest program a fost extins și în Basarabia pentru 200 de copii.  
 • Caravana „Dar de Crăciun” – Programul a fost destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor adulte, cu venituri modeste, din Episcopia Hușilor. Programul s-a desfășurat pe întreg cuprinsul Eparhiei Hușilor. Prin intermediul acestuia au fost distribuite unui număr de 3758 de copii pachete cu articole vestimentare, încălțăminte, dulciuri, alimente, tablete, ajutor financiar și lemne. Programul s-a extins și în Basarabia, în cele 3 Episcopii ale Patriarhiei Române, fiind ajutați peste 500 de copii;
 • „Bucuria e acasă” – Prin extinderea acestui proiect în anul 2020, s-au construit 7 case, complet mobilate și utilate, pentru familii defavorizate și cu mulți copii;
 • Programul „Biserica și Spitalul, sănătate sufletească și trupească” – În anul 2020, datorită situației pandemice generate de virusul SARS-COV-2, Episcopia Hușilor și Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși” s-au implicat în susținerea sistemului medical. A fost donată spitalelor din Vaslui, Bârlad și Huși, suma de 25.000 euro, precum și aparatură medicală, măști de protecție, mănuși, cizme albe de cauciuc și saltele antiescare.

De asemenea, prin intermediul proiectului „De la Oameni pentru Oameni”, din cadrul acestui program, pentru a veni în sprijinul pacienților internați în Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad- Spital suport Covid-19, au fost achiziționate 10 frigidere, saltele antiescare, tensiometre și lenjerii de pat.

S-a desfășurat campania de strângere de fonduri „Împreună ajutăm spitalele din Vaslui”, prin trimiterea unui SMS la numărul 8837 cu textul „Vaslui”. Din banii adunați s-au achiziționat pulsoxiometre, termometre digitale non-contact și viziere.

 • Serviciul de Ambulanță

 A fost achiziționată aparatură medicală pentru dotarea corespunzătoare conform standardelor a autospecialelor. Serviciul de Ambulanță este în curs de autorizare.

 • „Pâinea noastră cea de toate zilele” – proiect social prin care se oferă sâptămânal un număr fix de 250 de pâini mai multor persoane nevoiașe din municipiul Bârlad;
 • Programul „Ajutor de urgenţă”, care se desfăşoară permanent, scopul său este sprijiirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză. Sprijinul financiar acordat a fost de 78.000 lei, la care se adaugă ajutoarele materiale constând în alimente, medicamente, îmbrăcăminte, lemne de foc, mobilier.

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși:

În anul 2020, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, au funcționat, sub patronajul Episcopiei Hușilor, 5 așezăminte sociale,fiecare dintre ele oferinddouă tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnicel:

– Așezământul social „Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

– Așezământul social „Sf. Stelian” Boţești;

– Așezământul social „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

– Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești,

– Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși, inaugurat în data de 2 martie 2020;

– Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad, în curs de pregătire pentru inaugurare.

Toate serviciile oferite de cele cinci așezăminte sociale au fost licențiate, conform legilor în vigoare.

Centre rezidențiale de îngrijire permanentă pentru persoane vârstnice în curs de inaugurare:

           –          „Sf. Proroc Daniel” din Râșcani, Comuna Șuletea

           –         „Sf. Calinic de la Cernica” din Vutcani, Comuna Vutcani

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2020 a fost de 2.994.317 lei. La aceasta se adaugă suma de 1.975.067 lei, reprezentând costurile cu personalul, investițiile și întreținerea așezămintelor.

Numărul total al beneficiarilor acestor programe, copii şi bătrâni, a fost de 6550 de persoane.

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Episcopia Hușilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.