Educația primește 11,5% din bugetul municipiului Vaslui

Primăria Vaslui va aloca, din bugetul local pe acest an, aproape 53,4 milioane de lei, pentru capitolul învățământ. Suma, reprezentând aproape 11,5% din întreg bugetul, va asigura cheltuielile de funcționare a celor 23 de unități cu personalitate juridică și celor 7 grădiniţe cu program prelungit, 10 şcoli generale și 6 licee, implementarea priectelor deja demarate pentru reabilitarea și dotarea școlilor, precum și acordarea de burse, ajutoare sociale, stimulente educaționale, masă caldă sau premii pentru cei mai buni dintre elevi. În plus, Primăria va susține în continuare activitatea Centrului Județean de Excelență și Palatului Copiilor.

Primărie municipiului Vaslui propune pentru acest an o alocare generoasă la capitolul învățământ, respectiv aproape 11,5% din întreg bugetul local. O parte din bani, 8.686.000 lei reprezintă subvenții externe, respectiv alocări de la bugetul de stat pentru finanțarea de bază. La acest capitol bugetar, primăria va contribui cu alți 2.4.39.000 lei de la bugetul propriu, pentru finanțarea suplimentară și cea complementară a învățământului vasluian, cât și pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare și în vederea organizării evenimentelor pentru elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vaslui.

Tot de la guvern se va primi suma de 2.400.000 lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, în timp ce municipalitatea va aloca fondurile necesare pentru finanțarea drepturilor elevilor din diverse categorii defavorizate. Este vorba de 700.000 lei, sumă alocată de la bugetul local reprezentând ajutoare sociale în natură pentru finanţarea activităţilor sportive desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ cu profil de specialitate, respectiv la Liceul cu Program Sportiv – 246.000 lei, sumă alocată de la bugetul de stat pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate; 257.000 lei, sumă alocată de la bugetul local pentru asigurarea gratuității la cazare și masă pentru un număr de elevi din cadrul Liceului Tehnologic Ion Mincu Vaslui și Liceul Ștefan Procopiu Vaslui,

Alte sume, peste 15 milioane de lei, sunt fonduri europene nerambursabile accesate prin PNRR, pentru proiectul în curs de implementare: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Vaslui”. Tot prin PNRR, primăria a obținut împrumuturi rambursabile de peste 11,2 milioane lei, bani cu care vor fi implementate proiectele privind „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei” la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu și Școala Gimnazială Elena Cuza din Vaslui. Alți 11.577.000 lei din buget reprezintă cheltuieli de capital și sunt destinați reparațiilor curente sau reabilitării din fonduri proprii a unor unități de învățământ, și achiziția de materiale și echipamente, conform Programului obiectivelor de investiții pe anul 2024 a primăriei municipiului Vaslui.

Nu trebui uitată nici susținerea financiară acordată de municipalitate pentru alte două instituții cu rol important în dezvoltarea armonioasă a elevilor vasluieni, Centrul Județean de Excelență și Palatul Copiilor. Acestora le va fi alocată în acest an suma de 200.000 de lei de la bugetul local, fiecăreia, pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și, în special, pentru susținerea financiară a proiectelor ce se doresc a fi implementate de cele două instituții. „Având în vedere schimbările majore la nivelul comunității, al globalizării, dar și al pieței forței de muncă, educația de bună calitate este o premisă a progresului societății”, a explicat, primarul Vasile Pavăl, în referatele de aprobare ale susținerii financiare a proiectelor ce vor fi derulate de cele două instituții. Acesta a adăugat că „Proiectul de buget general al Municipiului Vaslui pe anul 2024 a fost structurat (…) în vederea asigurării bunei funcționări a sistemului de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului”.

Prin bugetul local al Municipiului Vaslui se asigură finanţarea a 23 de unități cu personalitate juridică, respectiv 7 grădiniţe cu program prelungit, 10 şcoli generale, 6 licee, prin care se asigură educaţia şi formarea profesională a unui număr de 11.792 preşcolari/elevi. La acestea se adaugă finanțarea acordată Centrului Județean de Excelență și Palatului Copiilor, dar și cea destinată susținerii de diverse activități educaționale, culturale sau sportive în care sunt implicați copiii și tinerii vasluieni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.