„Omul sfințește locul”: prof. dr. Pavel Toma de la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui

Câți dintre noi nu ne aducem aminte de dascălii care au avut un important impact asupra formării noastre ca oameni, şi cărora le purtăm în suflet nu doar eternă recunoştiință, cât şi un loc aparte. Astfel de dascăli adevărați, care prin profesionalism şi implicare, încearcă şi reuşeşsc să-şi facă meseria cu bune rezultate, merită tot respectul nostru, al tuturor. Ediția specială „Omul sfințește locul”, inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, aparține astăzi domnului profesor doctor Pavel Toma, dascăl formator de tinere caractere, publicist, fost inspector școlar. Un om modest, însă implicat în tot ceea ce ține de formarea noii generații.

„Când vorbim despre domnul Pavel Toma, ne gândim întâi la dragostea pentru carte, colegialitatea și omenia care îl caracterizează. Îmbrățișând nobila profesie de dascăl, domnul profesor doctor Pavel Toma continuă să caute îngemănarea dintre cuvântul scris, gând și simțire, fiind preocupat de apropierea firească dintre om și carte. Îi mulțumim pentru faptul că ne este alături, ca și prieten, coleg, formator de generații”, s-a exprimat Cristiana Botan, inspectorul școlar general al județului Vaslui, în preambulul ediției speciale „Omul sfințește locul”.

Educația și formarea profesională a profesorului Pavel Toma au avut un traseu ascendent: a copilărit pe meleagurile Bârzeștiului, unde a urmat cursurile primare și gimnaziale. A continuat studiile la Liceul Industrial Nr. 4 Vaslui, în prezent Liceul Teoretic „Emil Racoviță”. Încă din liceu debutează cu versuri într-o plachetă a elevilor liceeni, numită „Interferențe”. Revoluția din decembrie 1989 i-a schimbat destinul. Din 1992 începe profesia de dascăl, predând limba și literatura română la Școala Gimnazială din satul Siliștea și, după un an, se transferă la școala din comuna Todirești. În paralel, urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. În anul 1999, își susține licența la Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, specialitatea Limba şi literatura română-limba şi literatura franceză, cu lucrarea „Funcția sintactică cu dublă subordonare simultană”, sub îndrumarea renumitului profesor Corneliu Dumitriu. Se înscrie la cursurile de master la Facultatea de Litere Iaşi, cursuri absolvite în 2002, cu specialitatea Literatură comparată.

Între anii 2003-2007, urmează cursurile doctorale, devenind doctor în ştiinţe filologice, domeniul Biblistică şi literatură comparată, după susținerea în ședință publică a lucrării cu titlul „Teme biblice în romanul secolului XX”, sub coordonarea prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu. Traseul pregătirii profesionale a însemnat arderea etapelor: 8 ani, incluzând licență – master – doctorat, între 1999-2007. A fost un traseu traversat relativ repede, dar, cu certitudine, nu și ușor: examen de doctorat, acceptare, planul lucrării, 5 ani cu 3 referate și 3 examene. În anul 2008 îi este echivalat doctoratul cu gradul didactic I, în urma unei inspecții speciale. Din anul 2001 predă limba și literatura română la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Vaslui, fiind director adjunct în doi ani școlari: 2012-2014, iar timp de 3 ani a coordonat activitatea cercului metodic al profesorilor de limba și literatura română – liceu, fiind membru al corpului profesorilor metodiști și al Consiliului consultativ pe disciplină. De asemenea, prof. Pavel Toma a activat ca inspector școlar pentru management instituțional în anul școlar 2021-2022, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, perioadă în care a fost purtător de cuvânt al acestei instituții.

Principalele activități şi responsabilităţi pe linie profesională s-au desfășurat în cadrul liceului, acolo unde i s-au atribuit sarcini dintre cele mai diverse, de care s-a achitat cu responsabilitate: membru, secretar şi preşedinte al Comisiei de Evaluare și de Asigurare a Calităţii în Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, în perioada 2006-2012; responsabil al Comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura română; coordonator de programe şi de proiecte educative şcolare şi extraşcolare; coordonator al revistei de limba şi literatura română „Speranţe”; organizator de olimpiade şcolare – etapa locală, județeană și națională; moderator al unor activităţi literare (scriitori invitaţi, lansare de carte, omagieri literare ş.a.); purtător de cuvânt al instituţiei; participarea la derularea unor proiecte internaționale (Danemarca – schimb de experiență cu elevi, Franța – schimb de experiență cu profesori) și la două proiecte sub egida Inspectoratului Școlar Județean Vaslui – FRDS și ROSE; curs de formare în domeniul educației la Praga; susținerea ca formator a unor cursuri de formare în specialitatea secretar-dactilograf, derulate prin AJOFM ș.a.

Pe lângă activitatea didactică, Pavel Toma a susținut și o bogată activitate publicistică, prin articole și volume publicate: articole în revistele „Meridianul Cultural Românesc” (Vaslui), „BAAD-ul Literar” (Vaslui), „Est” (Vaslui), „Poezia” (Iaşi), „Asachiana” (Iași), „Studii eminescologice”, revista de literatură comparatã a Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, „Milesciana”, revista Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, articole de specialitate metodico-științifică în revista județeană a profesorilor de limba și literatura română – „Dincolo de cuvinte”.

De asemenea, a prefațat volumele scriitorilor unor scriitori cum ar fi Petru Grădinaru, Alina Tanasă, Nina Toma, Marian Pavel, Romeo Crețu și a făcut prezentare de carte ori recenzii ale unor volume publicate de scriitori vasluieni precum Nina Toma, Petru Grădinaru, Alina Tanasă, Daniela Oatu.

Pe lângă prestigioasa activitate profesională, Pavel Toma este și are o bogată activitate literară și de critică literară. Cărţile publicate, reflectă activitatea de cercetare științifică și didactică: „Universalii. Recuperări biblice” (2003) – eseuri de literaturã comparată; „Dintre sute de catarge” (2004) – analize prozodice; „75 teste de evaluare” (2010); „Limba și literatura română în 100 de teste” (2012); „Elaborarea şi proiectarea CDȘ-urilor la nivel liceal”, (2012); „Condamnarea la cerc” – eseuri de literatură comparată (2014); „Recuperări biblice” (ediția a II-a, 2015), „Radu Gyr. Resurecția poetului” (2020) – monografie critică.

Domnul Pavel Toma este coordonatorul cenaclului literar și al revistei „ProLITERA”, care ființează sub egida Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

În calitate de conferențiar, a susținut două conferințe la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui: conferința cu tema „Biblia și literatura”, în anul 2015, și conferința cu tema „Scriitorul între biografie și operă”, în anul 2019, în cadrul seriei „După-amiezi culturale la Vaslui”, coordonate de prof. univ. dr. Constantin DRAM.

În ipostaza de creator, a obținut premii la Concursul Național de Literatură „Virgil Caraivan”, edițiile 2019 și 2020, și premiul Editurii Alfa, în cadrul Premiilor Editurilor – Iași, ediția 2020, pentru volumul „Radu Gyr. Resurecția poetului”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.