Primăria municipiului Vaslui: Anotimpul în care se culeg roadele

Zilele de 14 și 15 septembrie ale anului curent au adus municipiului nostru o serie de trei obiective realizate, pentru a căror împlinire au fost necesare luni întregi de pregătire, documentare, redactare de materiale pentru întregirea actelor legislative și normative. Putem spune că, în aceste două zile, se culeg roadele muncii de câțiva ani.

Ieri, 14 septembrie, în ședința Guvernului României, la punctul 18 al ordinii de zi, a fost aprobată HOTĂRÂREA DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Vaslui”, judeţul Vaslui. Prin aceasta au fost aprobați următorii indicatori tehnico-economici: lungime drum 18,020 km; 9 structuri (poduri, pasaje, structuri casetate); 6 intersecții la nivel tip girație, 2 parcări de scurtă durată. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 655.602.000 de lei, iar durata de execuţie este de 24 luni.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Realizarea acestei variante de ocolire conduce la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului, asigurând dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, reducerea timpilor de parcurs, reducerea costului accidentelor, precum și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.

Tot ieri, 14 septembrie a.c., primarul Vasile Pavăl a semnat Protocolul de predare-primire între RADEF “RomâniaFilm” și Municipiul Vaslui având ca obiect sălile de spectacol cinematografic Modern și Independența, obiectiv aprobat prin HCL Vaslui nr. 23/2021. Conform prevederilor legale, Consiliul Local are la dispoziție maxim 4 ani pentru a asigura investițiile necesare reabilitării, dotării și modernizării sălilor de spectacol cinematografic preluate. Cele două obiective se află într-o avansată stare de degradare și fac obiectul preocupării autorității publice locale și cetățenilor municipiului de mai mulți ani de zile.

Data de 15 septembrie, care în anii din urmă marca începutul școlii, a marcat astăzi un altfel de început pentru 27 de tineri vasluieni. Aceștia au primit, cu titlu gratuit, de la autoritatea publică locală, loturi pentru construcția de case, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 și HCL Vaslui nr. 1363/2022. Beneficiarii au la dispoziție 1 an pentru începerea execuției locuinței și maxim 5 ani pentru finalizarea acesteia cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Alegerea loturilor s-a făcut în funcție de punctajul realizat în baza criteriilor stabilite prin HCL Vaslui nr. 47/2020. Prezent în teren, primarul Vasile Pavăl i-a asigurat pe beneficiarii prezenți de întregul sprijin al autorității publice locale în obținerea unor proiecte-tip pentru viitoarele locuințe și i-a rugat să nu înceapă lucrările fără obținerea tuturor documentelor de urbanism necesare pentru desfășurarea în deplină legalitate a activităților viitoare.

Primaria Municipiului Vaslui

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.