Consiliului local al oraşului Negreşti, convocat în şedinţă ordinară pe 30 iulie 2021

0

Consiliului local al oraşului Negreşti este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 30 iulie 2021, ora 10,00 la sediul primăriei. Dintre proiectele aflate pe ordinea de zi cel mai important este cel care se referă la introducerea obiectivului de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI” în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui însuşit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 14/2001 şi atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 21/30 martie 2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului din oraș Negreşti, Judeţul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării ca bunuri de uz și de interes public local a bunurilor rezultate din Investiția finanțată de către Compania Națională de Investiții, beneficiar orașul Negrești, în cadrul proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a
  sistemului de alimentare cu apă și canalizare, a stației de tratare a apei și a stației de epurare a apelor uzate in localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Negrești, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în regim de închiriere a unui spațiu, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. E, Parter, județul Vaslui, cu destinația de sediu de partid politic, către Partidul Național Liberal, Organizația locală Negrești.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C UTILITĂȚI S.R.L Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Roman Alina Elena.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în  intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Chirica Georgiana Iuliana.
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Bunduc Cătălina Mihaela.
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Cantea Alexandra Maria.
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în  intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Bunduc Vasile.
 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Iordache Maricel Valer.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, suburbia Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Coman Alexandru.
 16. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 17. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE-SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘ NEGRESTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 18. Proiect de hotărâre privind  introducerea obiectivului de investiție ,,Modernizarea sistemelor de iluminat public în satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpanița, Căzănești, Glodeni și Cioatele, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual
  de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 19. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție  “Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în Orașul Negrești și satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpanița, Căzănești, Glodeni și Cioatele, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a apartamentului cu o cameră și  dependințe situat în Negrești, strada Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. 2, Ap.9, județul Vaslui, aflat în proprietatea privată a orașului Negrești.
 21. Proiect de hotărâre privind raportarea contabilă la 30 iunie 2021 la S.C UTILITĂŢI SRL Negreşti, judeţul Vaslui.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Negreşti, pe trimestrul II 2021.
 23. Proiect de hotărâre privind virarea de credite bugetare pe anul 2021.
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negreşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui (APC Vaslui).
 25. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here