Consiliul Local Negrești, convocat în ședință

0

Consiliului Local al oraşului Negreşti a fost convocat în şedinţă ordinară pentru 24 iunie 2021, ora 14,00, la sediul primăriei. Cele mai importante proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi se referă la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, aprobarea prețurilor/tarifelor Serviciului de iluminat public în orașul Negrești, acordarea unui sprijin financiar de 45.000 lei din bugetul local lăcașelor de cult și delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, convocată pentru data de 27 mai 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al Contractului de închiriere a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de închiriere prin licitație publică.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al Contractului concesiune a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de concesionare prin licitație publică.
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 18,40 mp, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. C, parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafață de 35,16 mp, situat în Negrești, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în orașul Negrești, prin concesiune, și a documentației necesare pentru delegarea acestui Serviciu.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor Serviciului de iluminat public în orașul Negrești, județul Vaslui.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 45.000 lei din bugetul local al orașului Negrești, lăcașelor de cult.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui amplasament situat în intravilanul orașului Negrești, pentru depozitarea temporară a deșeurilor vegetale.
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui amplasament situat în intravilanul orașului Negrești, în vederea stocării temporare a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza UAT Negrești, județul Vaslui.
 12. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul I anul 2021.
 13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here