Inspectoratul Teritorial de Muncă: În martie au fost identificați 6 angajatori care foloseau muncă nedeclarată

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL

ÎN LUNA MARTIE 2021

În luna martie 2021 inspectorii de muncă au continuat activitatea de control având ca obiective principale identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă: identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, timp de muncă și repaus, salarizare, contracte de muncă – încheiere, modificare, suspendare și încetare, ș.a. În afara obiectivelor principale specifice domeniului relațiilor de muncă, în cadrul controalelor efectuate inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor Control Relații de Muncă și Muncă nedeclarată au avut ca obiectiv și verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Dacă salariații  prezenți la lucru purtau mască în spaţiu public închis, pe toată durata progarmului de lucru conform  capitolului I, pct. 2, din Anexa nr. 1 la Ordinul comun MMPS și MS nr.874/81/2020, dacă pentru personalul angajat, la intrarea în unitate se efectuează dezinfectarea mâinilor conform  capitolului II, pct. 1, din Anexa nr. 1 la Ordinul comun MMPS și MS nr.874/81/2020, dacă maștile sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun conform capitolului I, pct. 3, lit. a din Anexa nr. 1 la Ordinul comun MMPS și MS nr.874/81/2020, ș.a.

În luna martie, în domeniul relațiilor de muncă la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 94 de controale la 94 de angajatori. Dintre acestea 87 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei.

Sancţiuni aplicate

a) Sancţiuni pentru munca nedeclarată 

În acest context în luna martie au fost identificați 6 angajatori care foloseau muncă nedeclarată fără încheierea unui contract individual de muncă. Au fost identificate 9 persoane care prestau muncă nedeclarată fără a avea încheiate contracte individuale de muncă potrivit art. 16 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna martie fiind de 180.000 lei.

În luna martie, în domeniul relațiilor de muncă în total au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, din care 8 de amenzi în valoare de 189.000 lei și 9 avertismente. Au fost trasate un număr de 222 măsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

In luna martie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, au efectuat vizite de inspecţie la 43 de angajatori şi au încheiat 51 de procese verbale de control, fiind constate un numar de 77 de neconformităţi.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna martie 2021 au fost constatate 77 de neconformităţi, acestea fiind, în principal:

– nu se realizează triajul epidemiologic a lucratorilor şi persoanelor care au acces în spaţii închise, pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Co-2;

– nu au fost luate măsuri tehnice şi organizatorice în vederea prevenirii căderilor de la înălţime ;

– este permis accesul persoanelor şi desfăşurarea activităţii în spaţii închise fără mască de protecţie;

– angajatorii nu au elaborat instrucţiuni cu privire la acţiunile şi măsurile ce trebuiesc respectate în vederea prevenirii infectării cu noul coronavirus;

– lucrătorii nu au fost informaţii cu regulile şi măsurile ce trebuiesc respectate în vederea prevenirii infectării cu noul coronavirus;

– angajatorii nu au realizat măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate anterior;

– echipamentele de munca (instalaţii de ridicat) sub incidenţa ISCIR nu sunt autorizate la termenele scadente;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– angajatorii nu au impus folosirea măştilor de protecţie şi efectuarea triajului epidimiologic la începutul programului;

– nu sunt respectate cerinţele de securitate în vederea prevenirii electrocutării în utilizarea echipamentelor de muncă acţionate electric;

– echipamentele de muncă nu sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă.

Sancţiuni aplicate

Pentru neregulile constatate în urma controalelor şi a cercetării evenimentelor au fost sanctionaţi un numar de 32 de angajatori, fiind aplicate 73 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi 4 sancţiuni contravenţionale cu amendă, în valoare de 33.000 lei.

Comunicare, cercetare accidente de muncă şi incidente periculoase

In luna martie  2021 au fost comunicate de angajatori 6 evenimente, în care au fost implicaţi  lucrători şi  au fost avizate de catre  I.T.M. Vaslui 3 dosare de cercetare întocmite de angajatori si 2 dosare au fost avitate de I.M. Bucureşti întocmite de către inspectorii de muncă I.T.M. Vaslui. In luna martie au fost înregistrate şi evidenţiate 4 accidente de muncă care au produs  incapacitate temporară.

Cauze care au dus la producerea accidentelor de muncă:

-angajatorii nu au asigurat cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-lucrătorii nu au respectat măsurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dispuse de angajatori;

-utilizarea echipamentelor de muncă la activităţi contraindicate care au generat pericol de accidentare;

-lucrătorii nu au fost informaţi cu privire la riscurile la care sunt expuşi şi la măsurile de prevenire.

Relaţia ITM Vaslui cu mass-media

Relaţia I.T.M. Vaslui cu mass-media a fost asigurată permanent, comunicarea şi activitatea de relaţii publice reprezentând activităţi importante de realizare a legăturii instituţiei cu exteriorul.

Aceste activităţi contribuie, pe de o parte, la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei în exterior, iar, pe de altă parte, sprijină îmbunătăţirea comunicării interne, în scopul identificării mesajului ce trebuie transmis cât mai corect către public.

De asemenea, I.T.M. Vaslui monitorizează emisiunile informative şi publicaţiile din presa centrală şi locală, pentru a avea o imagine clară asupra instituţiei şi pentru a cunoaşte în orice moment cum se reflectă acţiunile acestei autorităţi în mass-media.

Activitatea susţinută de a comunica eficient cu jurnaliştii a fost marcată de o periodicitate a comunicatelor de presă transmise către mass media.

Comp. Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Inspectoratul teritorial de muncă VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.