Măsuri de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui

Ca urmare a adresei Direcției de Sănătate Publică Vaslui înregistrată la
Instituția Prefectului – județul Vaslui cu numărul 15/ 04.01.2021 prin
care se aduc la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Vaslui modificările ratei incidenței cumulative a COVID-19 la
1000 de locuitori, pe localitățile din județul Vaslui, pentru o perioadă
de 14 zile, față de analiza realizată în data de 21.12.2020 ( rată
calculată în conformitate cu art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de
Guvern nr. 1065/ 2020), astăzi, 04 ianuarie 2021, Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență Vaslui întrunit în ședință extraordinară a
adoptat Hotărârea nr. 1 prin care:

I) Pentru localitățile din județul Vaslui, prevăzute în anexa nr. 1 a
hotărârii, în care rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimele 14
zile, este mai mică sau egală cu 1,5‰ de locuitori, începând cu data de
05 ianuarie 2021, ora 00:00 și până la data de 18 ianuarie 2021, ora
24:00, se instituie următoarele măsuri:
1. activitățile instituțiilor muzeale, ale bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, ale
instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă
şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se
desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, conform art. 1 pct. 6
din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.
2. în condițiile pct. 1, organizarea și desfășurarea activității
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt
permise, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern
nr. 1065/2020.
3. în condițiile pct. 1, organizarea și desfășurarea spectacolelor de
tipul drive-in sunt permise, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt
membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,
iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente
culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de
spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri
unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție,
conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr.
1065/2020. 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de
tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se
desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 06:00-23:00, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la
Hotărârea de Guvern nr. 1065/ 2020. 5. activitatea cu publicul a
operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice
închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de
cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea
maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00, conform art. 6
pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/ 2020. 6.
activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50%
din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 23:00,
conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr.1065/2020.
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului, conform art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3
la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.

II) Pentru localitățile din județul Vaslui, prevăzute în anexa nr. 2 a
hotărârii, în care rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimele 14
zile, este mai mare de 1,5‰ de locuitori și mai mică sau egală cu 3‰ de
locuitori, începând cu data de 05 ianuarie 2021, ora 00:00 și până la
data de 18 ianuarie 2021, ora 24:00, se instituie următoarele măsuri:
1. activitățile instituțiilor muzeale, ale bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, ale
instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă
şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se
desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, conform art. 1 pct. 6
din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.
2. în condițiile pct. 1 organizarea și desfășurarea activității
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt
permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern
nr. 1065/2020.
3. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in și
organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt
interzise, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern
nr.1065/2020.
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de preparare, comercializare și consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară
fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
orar 06:00-23:00, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de
Guvern nr. 1065/2020.
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau
tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de
natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent se desfășoară
fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
orar 06:00-23:00, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de
Guvern nr. 1065/2020.
6. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără
a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar
06:00-23:00, conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de
Guvern nr. 1065/2020.
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului, conform art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3
la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.

III) Pentru localitățile din județul Vaslui, prevăzute în anexa nr. 3 a
hotărârii, în care rata incidenței cumulative a COVID-19, în ultimele 14
zile, este mai mare de 3‰ de locuitori, începând cu data de 05 ianuarie
2021, ora 00:00 și până la data de 18 ianuarie 2021, ora 24:00, se
instituie următoarele măsuri:
1. interzicerea organizării și desfășurării activității
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, conform
art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.
2. interzicerea organizării și desfășurării spectacolelor de tipul
drive-in și organizării şi desfășurării în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr.
3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.
3. interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de
tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor. Se
permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective, conform art. 6 pct. 1 și 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de
Guvern nr. 1065/2020.
4. interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care
desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş,
plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi,
indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent,
conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.
5. desfășurarea activității restaurantelor și a cafenelelor din
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare doar
pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. Se permite
prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective,
conform art. 6 pct. 2 și 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr.
1065/2020. 6. interzicerea activității cu publicul a operatorilor
economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, conform art. 10
pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1065/2020.

IV) Rămân în vigoare prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Vaslui nr. 83/ 28.12.2020 privind adoptarea
măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu
COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui, pentru toate celelalte unități
administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Vaslui la care nu
se face referire în Hotărârea numărul 1/ 04.01.2021.

Hotărârea numărul 1/ 04.01.2021 se regăsește la următorul link:
https://vs.prefectura.mai.gov.ro/media/presa/

Cancelaria Prefectului Vaslui,
04.01.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.