A sosit și Marea Rectificare, mult așteptată de primării

La sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul României a deschis în sfârșit baierile pungii, alocând, din Fondul de Rezervă avut la dispoziție, sume importante pentru echilibrarea bugetelor locale ale primăriilor, bugete care, în multe cazuri, funcționau la cota de avarie. Primăriile vasluiene vor primi în total 43 de milioane lei, iar Consiliul Județean 3,195 milioane lei, bani din care poate sprijini financiar unele comune, precum Vetrișoaia, singura care nu a primit nici un ban la această rectificare. Pentru persoanele cu handicap grav și însoțitorii lor au fost alocați bani pentru plata drepturilor, iar nici căminele, centrele de zi și de recuperare destinate persoanelor vârstnice s-au alocat bani pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.

În ședința din 29 noiembrie 2023, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1.183/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale. Actul normativ a fost deja publicat în Monitorul Oficial nr. 1.085 din 29 noiembrie 2023, astfel că 3.044 de unități administrativ-teritoriale din țară vor primi în total suma de 1.580.907.000 lei pentru pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii pot fi folosiți pentru plata salariilor, a cheltuielilor pentru protecția copilului și asistență socială, pentru plata unor facturi restante, precum și pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau cu finanțare din programe naționale aflate în implementare, dar și pentru plata unor cheltuieli stabilite prin hotărâri judecătorești ori pentru finanțarea de cheltuieli curente și de capital și pentru continuitatea derulării unor programe de investiții de către primăriile municipiilor, orașelor, comunelor sau consiliile județene. Cât privește consiliile județene, acestea pot, din sumele primite la această rectificare, să repartizeze o parte din bani către primăriile aflate în mare dificultate fie din cauza datoriilor înregistrate, fie pentru sigurarea cofinanțărilor necesare proiectelor cu finanțare europeană derulate de acestea: „Art1. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 1.580.907 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. Art. 2. – Sumele alocate consiliilor județene, conform anexei, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor curente și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, se pot repartiza și unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului județean”, se arată în HG nr. 1.183/2023, recent aprobată de guvern.

Județului Vaslui i s-au alocat, din Fondul de rezervă a Guvernului suma de 46,195 de milioane de lei, a zecea cea mai mare sumă alocată unui județ, doar Argeș, Bihor, Dolj, Iași, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Timiș având alocări mai mari. Banii primiți vor fi împărțiți către 85 de unități administrativ-teritoriale vasluiene, între care 3,195 milioane lei fiind alocați Consiliului Județean. În ceea ce privește municipiile și orașele, Bârladul va primi cei mai mulți bani, 3 milioane lei, Negrești – 800 mii lei, Murgeni – 750 mii lei, Vaslui – 500 mii lei, în timp ce municipiului Huși i-au fost alocate două milioane. În cazul comunelor, cea mai mare alocare, de 750 mii lei, a fost către Zorleni, în timp ce câte 500 mii lei vor ajunge la Banca, Băcani, Boțești, Codăești, Crețești, Dimitrie Cantemir, Drânceni și Oltenești. Cele mai multe dintre comunele vasluiene vor primi câte 455 mii lei: Albești, Băcești, Bălteni, Berezeni, Blăgești, Bogdănești, Bogdănița, Bunești-Averești, Ciocani, Coroiești, Cozmești, Dănești, Dodești, Duda-Epureni, Dumești, Epureni, Fălciu, Ferești, Fruntișeni, Găgești, Gârceni, Gherghești, Hoceni, Iana, Ibănești, Ivănești, Ivești, Laza, Lipovăț, Lunca Banului, Mălușteni, Miclești, Muntenii de Sus, Pădureni, Pochidia, Pogonești, Poienești, Puiești, Pungești, Pușcași, Rafaila, Rebricea, Roșiești, Solești, Stănilești, Ștefan cel Mare, Șuletea, Tanacu, Tătărăni, Todirești, Tutova, Viișoara, Vinderei, Voinești, Vulturești, Vutcani și Zăpodeni.

Comunele Alexandru Vlahuță, Arsura, Bogdana, Delești, Dragomirești, Grivița, Muntenii de Jos, Oșești, Perieni, Pogana și Văleni vor primi pentru echilibrarea bugetelor locale la acest sfârșit de an câte 400.000 lei, Costești și Deleni, câte 300.000 lei, în timp ce Tăcuta va primi doar 200.000 lei.

În afara banilor alocați având ca destinație echilibrarea bugetelor locale, Guvernul României a mai aprobat o altă Hotărâre prin care se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice și a unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. De asemenea, au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

Județului Vaslui i-au fost alocate, prin acest act normativ, suma de 7,983 milioane lei, din care 6,427 milioane lei sunt destinați plății la zi a a indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav și a tuturor drepturilor asistenților personali ai acestora. De asemenea, centrele de zi și cele de recuperare pentru persoanele vârstnice vor primi 801 mii lei, iar căminele pentru bătrâni suma de 621 mii lei, pentru finanțarea activității în perioada următoare, în timp ce unitățile vasluiene care acordă îngrijire la domiciliu vor primi și ele în total suma de 124 mii lei.

Nici unitățile de cult din județ nu au fost uitate, prin altă Hotărâre de Guvern aprobată joia trecută fiind alocată suma de 689 mii lei pentru plata salariilor personalului neclerical angajat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.