Cum puteți obține ajutorul pentru încălzire

0

Începând cu data de 12 octombrie 2021, vasluienii care se încadreaza în categoria „consumatorului vulnerabil” , pot ridica cererile-tip și documentația aferentă acordării sprijinului financiar pentru încălzirea locuinței de la sediile direcțiilor de asistență socială.  

Documentația necesară pentru primirea sprijinul social mai poate fi descarcată direct de pe web-situl direcției națională.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi și/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei în cazul familiilor și 2.053 lei, în cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

Acte necesare acordări ajutoarelor la încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022:

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, mandat poștal, cupon de pensie, șomaj, etc.

– certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Direcția Taxe și Impozite, pentru toți membrii majori ai familiei;

– adeverințe eliberate de Administrația Finanțelor Publice pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, etc;

– copie după factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică;

– copie după certificatul de înmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

–  copie după contract de închiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași, comodatari, etc.

– extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și petrolieri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here