Consiliului Local al orașului Negrești convocat în ședință ordinară pentru 29 septembrie 2021

0

Consiliului Local al oraşului Negreşti a fost convocat în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 29 septembrie 2021, ora 14,00, la sediul Primăriei, prin Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 529/21.09.2021. Cel mai important proiect de pe ordinea de zi se referă la introducerea obiectivului de investiție „MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești pe anul 2021.

Proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 august 2021.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Negrești, reprezentat prin Consiliul Local Negrești și …(date cu caracter personal).
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administrație al S.C „UTILITĂȚI” S.R.L Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit „Norocel” Negreşti, județul Vaslui,pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1, Sat Parpanița – Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai David” Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2021 – 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2021 – 2022.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației în cadrul Școlii Gimnaziale nr.1, Sat Parpanița – Negrești , pentru anul școlar 2021-2022.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Negrești care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, pentru anul școlar 2021-2022.
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ORAȘ NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2021.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 53/28.04.2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru autoturismele Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de virări de credite bugetare.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea II a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2021.
 13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here