Consiliului Local al oraşului Negreşti, convocat în ședință ordinară

Consiliului Local al oraşului Negreşti a fost convocat în şedinţă ordinară pentru 27 mai 2021, ora 14,00, la sediul primăriei. Cele mai importante proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi se referă la aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Negrești pe trimestrul I 2021, aprobarea bugetului pe 2021 al SC Utilități SRL Negrești și la asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Bază Sportivă la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”.

Proiectul ordinii de zi:

– Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, convocată pentru data de 21 aprilie 2021.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral, pentru suprafețele de pajiști permanente aflate pe raza U.A.T. Negrești.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amenajare a teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Orașului Negrești, județul Vaslui.

– Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației pe anumite drumuri publice administrate de Consiliul local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Negrești.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al orașului Negrești și a situațiilor financiare pentru anul 2020.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Negrești pe trimestrul I 2021.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Utilități SRL Negrești.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2020, a SC Utilități SRL Negrești, județul Vaslui.

– Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Negreşti şi a documentelor conexe la Regulament.

– Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-teren în suprafaţă de 16919 mp, aflat în baza materială a Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti – corp B, din strada Decebal, nr. 6, oraș Negrești, județul Vaslui pe o perioadă de 15 ani, pentru realizarea obiectivului „Construire bază sportivă TIP I, str. Decebal, nr. 6, oraș Negrești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”- Corp B”.

– Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baze sportive tip 1, str. Decebal, nr. 6, oraș Negrești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”- Corp B ” din Orașul Negrești, judeţul Vaslui”.

– Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 16/2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Negrești, județul Vaslui.

– Proiect de hotărâre privind anularea sumelor restante, aflate în sold la 31.12.2020, mai mici de 40 lei, în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care nu dețin bunuri și nu au debite în anul 2021.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat în orașul Negrești, a Caietelor de sarcini, a tarifelor și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat în orașul Negrești, județul Vaslui.

– Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

https://negresti.ro/2021/05/20/convocare-cl-27-mai-2021/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.