Recensământul General Agricol se apropie: ce înseamnă şi cum se va desfăşura

În judeţul Vaslui, pregătirile pentru Recensământul General Agricol sunt în plină desfășurare, în luna aprilie s-a efectuat instruirea recenzorilor, adică persoanele care vor realiza efectiv interviul la fiecare exploataţie agricolă şi vor completa cu date şi informaţii formularele electronice. Recensământul General Agricol va avea loc în perioada 10 mai – 31 iulie 2021 şi reprezintă o acţiune statistică naţională de mare anvergură, care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

Recensământul General Agricol din acest an va evidenţia schimbările intervenite de la recensământul din 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul „acord verde”. De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor. Efectiv se vor afla răspunsurile la întrebări importante privind agricultura judeţului Vaslui: Cine va face agricultură în viitor având în vedere structura pe grupe de vârstă a fermierilor? Câte femei mai lucrează în agricultură? Câți bărbați? Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi? Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice? Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul? Cum se schimbă metodele de producție?

Cum se va desfăşura Recensământul General Agricol în judeţul Vaslui, cine îl organizează şi garantarea confidenţialităţii datelor
Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui are astfel un rol direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recenzare, ca structură teritorială a Institutului Naţional de Statistică.  

Fiecare recenzor va primi o tabletă electronică pe care, în prealabil, vor fi încărcate informaţiile cheie de identificare a exploataţiilor din sectorul de recensămât atribuit, precum şi o listă cu exploataţiile care vor fi recenzate cu date de identificare cât mai complete. Colectarea datelor se va realiza printr-un interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate.

„Un aspect deosebit de important în această acţiune îl reprezintă confidenţialitatea datelor colectate şi prelucrarea datelor cu caracter personal. Vreau să asigur toate persoanele care vor fi recenzate că legislaţia în vigoare garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal, existând norme de confidenţialitate bine stabilite. Tot personalul implicat în activitatea de recenzare, adică recenzori, recenzori-şefi, coordonatori şi tot personalul statistic din cadrul DJS Vaslui implicat în Recensământul General Agricol vor semna un agajament de confidenţialitate. Deci îndemn populaţia să dea sprijin total recenzorilor în realizarea activităţii lor şi să se aibe în vedere faptul că aceasta cercetare  statistică de mare anvergură este în folosul dezvoltării economice a judeţului şi, bineînțeles, al ţării”, a declarat Teodor Iancu, directorul executiv al DJS Vaslui.   

Informaţii clare şi exacte pentru o mai bună dezvoltare a judeţului Vaslui

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație. Importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.

Legislaţia europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani. Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.