Inspectoratul de Muncă: Campanie de verificare și control în domeniul hoteluri și restaurante

Acţiune de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56).

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui – Compartimentul Securitate şi Sănătate în muncă – referitor la acţiunea de control în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie a avut următoarele obiective: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; realizarea de controale la cel puţin 20% din unităţile din judeţ, verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în controalele anteriore; identificarea pericolelor şi evaluarea (combaterea) riscurilor prezente în mediul de muncă; identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidenţa ISCIR – lifturi, centrale de producere a apei calde, precum şi alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători (arsură termică, explozii, incendiu, etc), cum ar fi: hote, aragaze, butelii; verificarea modului de instruire a lucrătorilor şi de însuşire a instrucţiunilor predate; dispunerea de măsuri ferme pentru înlăturarea neconformităţilor.

La nivelul județului Vaslui se regăsește un număr de 114 angajatori care își desfășoară activitatea în domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, având un numar de 1248 de angajați, acoperind o gamă largă de activităţi diferite incluzând hotelurile, restaurantele, serviciile fast – food, cantinele, cafenelele, cofetăriile etc.

 Securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domeniul hotelier şi al serviciilor de alimentaţie publică trebuie să fie permanent în atenţia angajatorilor, deoarece aceşti lucrători sunt expuşi la o serie întreagă de riscuri de accidentare la locul de muncă.

Datorită caracterului sezonier al acestor activităţi, angajatorii din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului, au tendinţa de a minimaliza riscurile existente, privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Scopul campaniei a fost de creştere a gradului de conştientizare, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Securitatea, sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domeniul hotelier şi al serviciilor de alimentaţie publică în care intră restaurantele, fast – food – urile, cantinele, cafenelele, bistrourile, cluburile şi discotecile trebuie să fie permanent îp atenţia angajatorilor deoarece aceştia sunt expuşi la o serie întreagă de riscuri de accidentare la locul de muncă, după cum urmează:

– Arsuri termice, tăieturi, înţepături;

– Riscuri electrice;

– Căderi la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare;

– Durata excesivă a timpului de lucru şi orare atipice; acest sector este caracterizat prin programe de lucru prelungite, neregulate şi atipice;

– Muncă fizică dificilă, caracterizată prin poziţii statice şi în picioare prelungite;

– Volumul de muncă ridicat şi muncă sub presiune;

– Activităţi repetitive;

– Medii de muncă în care există temperaturi înalte sau scăzute, combinaţie între temperaturi ridicate şi curenţi de aer, alternarea între căldură şi umiditate, pe de o parte, şi frig, ca în cazul încăperilor de depozitare a alimentelor, pe de altă parte;

 – Expunere la niveluri ridicate de zgomot

 – Echipamente de muncă incorect utilzate;

 – Contactul continuu cu clienţii, care poate constitui o sursă de stres sau, mai rău, de hărţuire sau chiar de violenţă;

  – Manipulare manuală a maselor, etc.

Prezenta campanie şi-a propus să elimine sau să diminueze riscurile şi să accentueze pe cât posibil modul în care riscurile specifice sunt combătute la sursă.

De asemenea, s-a urmărit şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

In perioada 01.01.2023- 15.09.2023 în domeniul securitatii şi sănătăţii în muncă, s-a efectuat un număr de 21 de controale la angajatori, fiind un număr de 520 de lucrători controlaţi.

In urma acţiunii s-a constatat un număr de 69 de neconformităţi, pentru care au fost aplicate 68 de avertismente şi o amendă în valoare de 4000 lei.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nu s-a asigurat examenul psihologic pentru toţi lucrătorii care au ca şi atribuţii conducerea maşinilor unităţii; nu au desemnat lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; nu s-a asigurat controlul medical la angajare şi periodic pentru toţi lucrătorii (concluziile investigaţiilor medicale nu sunt finalizate prin completarea fişelor de aptitudine de către un medic de medicina muncii); In urma verificării modului în care s-a adnotat efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în fişele de instruire, s-a constatat că lucrătorii nu au confirmat pe baza de semnatură şi nu au fost instruiţi pentru toate funcţiile exercitate în cadrul unităţilor.

Inspectoratul teritorial de muncă VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.