Elaborarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027”, ultima ședință de lucru

Astăzi, 13 mai 2021, la sala de ședințe a Consiliului local Vaslui, are loc cea de-a treia și ultima ședință de lucru a reprezentanților Primăriei municipiului Vaslui cu factori de decizie de la nivel local în vederea elaborării „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027” (SIDU) și a „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027” (PMUD), două dintre obiectivele specifice ale proiectului PLANIFICARE STRATEGICĂ MUNICIPIUL VASLUI, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Temele întâlnirilor de lucru au fost „Dezvoltare educațională, social și sănătate”, „Dezvoltare urbană, transport și infrastructură tehnico-edilitară” – „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” și „Competitivitate economică”, având drept scop identificarea proiectelor prioritare de investiții, concomitent cu definirea condițiilor necesare pentru accesarea unor noi surse de finanțare destinate viitoarelor obiective de dezvoltare.

Practic, până în prezent s-a realizat analiza situaţiei existente la nivelul municipiului Vaslui pe baza datelor statistice oficiale, sinteză prezentată participanților la ședințe de către reprezentanții asocierii S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. – SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, care asigură consultanța de specialitate pentru realizarea acestor documente programatice.

Primarul și viceprimarii municipiului Vaslui au fost gazdele evenimentului la care au fost invitați și au participat, fizic sau online, de-a lungul celor trei zile de lucru, reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Consiliului Județean Vaslui, ai unităților cu responsabilități în asigurarea ordinii publice, instituții și asociații din domeniul sănătății, tineretului și sportului, conducători ai unităților de învățământ, furnizori de servicii din municipiu (apă-canalizare, gestionare deșeuri, electricitate, gaz), operatori de transport public, reprezentanți ai instituțiilor de cultură (muzeu, bibliotecă), agenți economici mari al căror obiect de activitate se înscrie în temele propuse.

Și propunerile cetățenilor municipiului nostru, primite prin intermediul celor două chestionare ce le-au fost puse la dispoziție la începutul acestui an pe site-ul www.primariavaslui.ro, au fost sintetizate în proiecte și încadrate în categoriile corespunzătoare de dezvoltare viitoare a orașului.

În perioada următoare, instituțiile participante vor transmite primăriei propunerile lor de proiecte pentru a fi incluse în Planificarea Strategică a Municipiului Vaslui, acest document programatic fiind apoi supus aprobării Consiliului Local Vaslui.

Prin crearea acestei viziuni asupra direcțiilor de dezvoltare a municipiului nostru, ne dorim să creștem calitatea vieții oferite locuitorilor, să creștem calitatea serviciilor de care aceștia beneficiază, să sporim atractivitatea orașului nostru pentru investitori și agenți economici mari, care să creeze locurile de muncă necesare unei evoluții economice ascendente, și să ne bucurăm de revenirea acasă a tinerilor care, în momentul de față, caută în alte zone ale țării și lumii bunăstarea financiară”, a declarat primarul Vasile Pavăl.

Primăria municipiului Vaslui

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.